VES: Stabilisatie wisselkoers zal niet worden gerealiseerd
09 Dec 2022, 06:27
foto


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) plaatst kanttekeningen bij het 'Interventieplan' om de koers omlaag te brengen. Een coherent interventieplan ontbreekt. In het Platform Koersstabilisatie ontbreken de exporteurs die ervoor moeten zorgen dat valuta binnenkomt en wordt afgedragen. Zonder specifieke maatregelen om de private productie en export te stimuleren, zal de crisis slechts verlengd worden. De conclusie van de VES in Inzicht # 34 is dan ook dat er weinig structureels in de maatregelen terug te vinden is en de stabilisatie van de wisselkoers ook niet zal worden gerealiseerd.

Om de koers in Suriname te stabiliseren heeft president Chan Santokhi op 14 oktober het Platform Koersstabilisatie ingesteld. Dit platform bestaat uit verschillende actoren uit de financiële sector. Het platform heeft volgens de president tijdens een 'Interventieplan' opgesteld bestaande uit urgente financieel-economische maatregelen om de op hol geslagen koers te stabiliseren. Het plan heeft een duur van 3 maanden (november-februari) en heeft een kapitaalbehoefte van US$ 24-29 miljoen per maand. Dit is bestemd voor de importen van brandstoffen (US$ 16-18 mln), basisgoederen (6-8 mln) en medicamenten etc. (2-3 mln).

Opmerkelijk zijn als uitgangspunten genoemd: 'Implementatie moet professioneel, zonder politieke interventie'. Het voornaamste doel van het presidentiële platform is “om de zwevende koers tot het verleden te doen behoren en een reële koers vast te stellen”. Dit is volgens de VES gezien de ernst van de economische crisis waarvan de verbetering nog niet in zicht is, op voorhand een loze politieke belofte. De VES is geen voorstander van het treffen van ad hoc maatregelen om een structurele economische crisis op te lossen. Toch heeft ze gemeend een aantal kanttekeningen bij de aangekondigde maatregelen te plaatsen, die mogelijk als verbeterpunten kunnen dienen.

13 maatregelen die door de regering aangekondigd zijn voor de periode december 2022–februari 2023. Deze zijn voor de overzichtelijkheid in een 4-tal groepen maatregelen opgedeeld.
I. Toepassen van bestaande Retentiemaatregel
1. Dirigeren van 35% retentiegelden t.b.v. essentiële importen (brandstof, medicamenten, meel en basisgoederen) aan de commerciële banken of via de CBvS
2. Instelling Retentie Commissie
3. Instelling Allocatie Commissie
4. Deviezen Commissie moet exporteurs aanspreken/aanschrijven omtrent 35% storting

VES: - Retentieregeling van voor alle exporten is ondoordacht en houdt geen rekening met de kostenstructuur van de afzonderlijke (sub)sectoren.
- Dagelijkse publicatie van allocatie is positief, aangezien dit een reguliere bron van favoritisme en corruptie is.

II. Continuering reeds bestaande maatregelen
1. Opmaak wettelijke voorzieningen
2. Voortzetting geldtransporten vanwege CBvS
3. Gesprekken met IMF om meer ruimte te krijgen
4. Uitgeven van Centrale Bank Certificaten 
5. Aanpak illegale wisselkantoren door JIT, DNV, CI
6. Afstorting van valuta ingewisseld bij de illegale wisselkantoren moet aan stringente regels worden gebonden
                                                                                                                               
VES: - Opmerkelijk zijn de 2 laatste maatregelen die reeds vaker zijn aangekondigd met weinig resultaat. Illegaliteit moet worden aangepakt.

III.  Brandstofsubsidies
1. Verhoging brandstofprijzen in mogelijk 2-3 stappen naar marktconform en grootverbruik brandstof mag alleen op bepaalde locaties worden getankt op basis van de kostprijs.

VES: - Dit dient te worden gekoppeld aan een strak tijdspad en invoering van een subject subsidiestelsel.

IV. Overige
1. Inkomsten (in US-dollar) van de extractieve industrieën (ontvangsten Staatsolie en Newmont) verkopen op de valutamarkt
2. Hogere import tarifering op bepaalde goederen (voornamelijk luxegoederen)

VES: - Aangenomen dat deze valuta-inkomsten tegen de CBvS koers worden verkocht.
- De verhoogde tarieven zijn alleen verdedigbaar voor een beperkt aantal goederen en voor een beperkte periode. Helaas is hier niks van uitgewerkt.


Kanttekeningen
1. De voorgestelde maatregelen zijn grotendeels reeds bestaande maatregelen aangevuld met de belofte tot daadwerkelijke toepassing en wat losse voornemens en is derhalve allesbehalve een coherent Interventieplan.
2. In het platform ontbreken de exporteurs. Juist de groep die moet zorgen voor het binnenbrengen en afdragen van valuta.
3.  Aangezien de ongebreidelde uitgaven van de overheid mede de stijging van de wisselkoers veroorzaken, zal het zonder het begrotingstekort bij de overheid te verkleinen, dweilen met de kraan open blijven en zal de koers niet beteugeld kunnen worden.
4. Het OMO beleid van de CBvS dient stopgezet en geëvalueerd te worden. De CBvS dient het IMF aan te geven dat OMO in de huidige omstandigheid van Suriname als kleine en open economie, niet blijkt te werken. Het niet doorwerken op de rentestand van de deelnemende banken is al langer dan 1 jaar bekend. Door niet tijdig bij te sturen heeft de CBvS de deelnemende banken met bijkans SRDS 2 miljard verrijkt en de creativiteit bij de banken overbodig gemaakt.
5. Zonder specifieke maatregelen om de private productie en export te stimuleren, zal de crisis slechts verlengd worden.
De conclusie is dan ook dat er weinig structureels in genoemde maatregelen terug te vinden is en de stabilisatie van de wisselkoers ook niet zal worden gerealiseerd.
Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March