De Republiek Suriname als rechtsstaat!
08 Dec, 08:41
foto


De vermeende politieke crisis waarover wordt gesproken bestaat niet omdat een politieke crisis binnen de rechtsstaatgedachte nooit een ordinaire roofmoord als grondslag kan hebben. Uit persberichten, onder andere voor de aanvang van de Raad van Ministersvergadering (RvM), in het regeringsgebouw is gebleken dat deze kwestie reeds langer dan twee jaren door de vicepresident binnen de regering met de president en zijn veiligheidsadviseur Melvin Linscheer is besproken.

Het feit dat zo een ernstig strafbaar feit langer dan twee jaren onder deze politieke ambtsdragers van de hoogste orde n.l. de vicepresident en de president van de Republiek Suriname, bekend is en dit hen geen aanleiding heeft gegeven zich verplicht te voelen uiting te geven aan de natuurlijke verbintenis die uit het recht voortvloeit, spreekt boekdelen.
Kennelijk is deze wijze van handelen voor de vicepresident om kennis te dragen van een strafbaar feit zonder zijn  burgerplicht te vervullen door deze informatie door te spelen aan het bevoegde gezag, zoals is aangegeven in artikel 133 van de grondwet van de Republiek Suriname, geen novum.

Anders ligt het met de president die als achtergrond heeft een opleiding van de politieacademie Apeldoorn en jarenlange ervaring heeft als inspecteur belast met het opsporen van strafbare feiten. Mede op grond hiervan mocht deze gewezen commissaris geen dag langer wachten om deze verwerpelijke daad onder de aandacht van het Openbaar Ministerie, waarmee hij dagelijks in contact staat, te brengen. Overigens worden de leden van De Nationale Assemblee steeds erop gewezen dat indien zij bekend zijn met een strafbaar feit, zij dit moeten aangeven bij het Openbaar Ministerie.

Wat zien wij gebeuren? Het accent wordt verlegd alsof wij te doen hebben met het zoveelste politieke verschil van inzicht, terwijl er sprake is van een ernstig ordinair strafbaar feit dat aan de orde van de dag is. De heer Linscheer laat zich hiervoor ook gebruiken, omdat hij zich moet uiten over de feiten. Wat de president nu moet doen is een afweging maken hoe hij verder denkt dit land te leiden naar betere tijden, want een groter schandaal voor dit land is niet mogelijk.

Eugène van der San

Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January