Amoksi aan pg: Aangepast beleid tegen harde criminaliteit
06 Dec, 20:48
foto
Minister Kenneth Amoksi legt uit dat er veel ernstige strafzaken gaande zijn, waaronder liquidaties. Hij vraagt waarnemend pg Gracia Paragsingh om te werken aan oplossingen. (Foto: JusPol)


Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft vandaag een kennismakingsbezoek gebracht aan het Openbaar Ministerie (OM). Ondanks het feit dat er nauw wordt samengewerkt en er wekelijks contact is tussen de minister en de waarnemend procureur-generaal (pg), Garcia Paragsingh, is Amoksi voor het eerst in zijn zittingsperiode fysiek voor een werkbezoek bij het OM geweest. 

Er is tegenwoordig ook sprake van misdaad, waaronder berovingen, inbraken en diefstal waarbij er zinloos geweld wordt gepleegd. De minister noemt deze ernstige verruwing ongekend. De minister zei dat de verruwing van de criminaliteit het noodzakelijk maakt dat er aangepast beleid komt in de aanpak van de ernstige criminaliteit, ook vanuit het OM. De minister gaf aan dat er wordt gewerkt aan de aanscherping van wetgeving om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Er wordt nu vastgesteld welke wetsproducten nodig zijn om in beslag genomen goederen en middelen in te zetten ten behoeve van de samenleving.

De minister gaf aan dat de samenleving behoefte heeft aan klaarheid in de vele ernstige strafzaken die gaande zijn, en noemde enkele gevallen waar er liquidaties zijn gepleegd. Amoksi vroeg aan de pg om doortastend te zijn in haar aanpak en het beleid te richten op het oplossen van deze zaken die de samenleving bezighouden. De bewindsman deelde mee dat hij ook invulling zal geven aan het instellen van de reserve politie. Hierbij zullen burgers opgeleid worden om deze Politietaak te vervullen.

Amoksi sprak ook over de decentralisatie van rechtspraak. Voor velen die in het binnenland wonen is de toegang tot de rechtspraak nog steeds erg moeilijk. Het komt ook vaak voor dat de gewoontes van de mensen die in tribaal verband wonen strafbare feiten opleveren in het Surinaams strafrecht. Hierover moet er meer gecommuniceerd worden met de mensen zodat de juiste balans gevonden wordt, meldt JusPol. 

Het ministerie heeft een faciliterende rol naar het OM toe. Er is hieraan reeds deels invulling gegeven door contacten te leggen met internationale partners voor steun. Hieruit zijn er al enkele partnerschappen en projecten voortgevloeid en er wordt aan gewerkt om meer te krijgen.

De pg gaf een overzicht van het personeel en de afdelingen bij het OM. Het vervolgingsapparaat heeft een brede taakstelling gericht op de handhaving van wetten, de vervolging van strafbare feiten en de uitvoering van vonnissen. De pg vroeg aandacht voor onderbezetting bij het OM en het gebrek aan voertuigen. Er wordt gewerkt aan de opleiding van rechters om dat tekort in te lopen. Tot slot gaf Paragsingh een uiteenzetting van de lopende projecten ter versterking van het OM en vroeg de minister aandacht voor waar het ministerie of de regering moet inkomen.

Als afsluiting van het bezoek heeft de pg de minister een rondleiding gegeven en hem langs de verschillende afdelingen binnen het OM gebracht.
Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March