Parmessar ontstemd: Tekst BTW aangepast bij publicatie
02 Dec, 00:58
foto
NDP-fractieleider Rabin Parmessar


NDP-fractieleider Rabin Parmessar constateert dat de tekst die gepubliceerd is van de Wet Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) afwijkt van wat in De Nationale Assemblee is goedgekeurd. Hij heeft zijn bevindingen terstond onder de aandacht gebracht van Assembleevoorzitter Marinus Bee.

In artikel 4 lid 1 van de wet is vastgesteld dat het BTW-tarief 10% is. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bedraagt volgens lid 3 het tarief van de belasting 25% op de goederen die zijn genoemd in de bij deze wet behorende bijlage 3.

In de gepubliceerde wet staat:
Artikel 4 (1)
Het tarief van de belasting bedraagt 10%.  
Artikel 4 (3)
In afwijking van het bepaalde in lid 1 bedraagt het tarief van de belasting 25% ingeval van de levering van goederen genoemd in bijlage 3.

De afwijking is dus dat “op de goederen” in artikel 4 (3) is vervangen door “ingeval van de levering van goederen”.  Het gevolg van deze interventie is dat de invoer van luxe goederen niet langer een afwijkend tarief van 25% hebben, legt Parmessar uit. Hierdoor worden importeurs van deze goederen bevoordeeld, merkt Parmessar op.

Het is normaal dat na de goedkeuring door De Nationale Assemblee taalkundige en technische zaken nog gecorrigeerd kunnen worden, maar aan de inhoud mag er niet gekomen worden. 

Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January