Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof moet snel in werking
26 Nov, 22:02
foto
Marijke Mangal is aangesteld als manager van FVO.


Marijke Mangal is aangesteld als manager het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO). De arbeidsovereenkomst tussen haar en minister Steven Mac Andrew van Arbeid,  is donderdag ondertekend. Het fonds zou in principe al in november 2019 operationeel moeten zijn, maar door onvoorziene omstandigheden is de deadline niet gehaald. De opdracht die de nieuwe manager heeft gekregen van de minister is om de nodige stappen te ondernemen om het fonds zo gauw als mogelijk operationeel te hebben, waardoor een aanvang kan worden gemaakt met de betaling van ouderschapsverlof.

De minister sprak ook zijn waardering uit naar het bestuur van het fonds onder leiding van Meena Kandhai-Ramai voor de werving en selectie van een geschikte manager en voor overige activiteiten welke het bestuur in de afgelopen weken heeft ontplooid. Hij rekent dan ook op een vruchtbare samenwerking tussen het bestuur en de manager, meldt het ministerie.

De grootste hindernis voor het opstarten van het FVO was de kwestie van de financiering van het betaald verlof. Volgens de wet zal iedere werknemer en werkgever het fonds verplicht zijn tot betaling van een bijdrage gelijk aan 1.0% van het brutoloon van de werknemer. Hiervan bedraagt de werknemersbijdrage maximaal 50% en de werkgeversbijdrage minimaal 50%.

De werkgever is verplicht de afdracht van de werknemers- en werkgeversbijdrage maandelijks aan het fonds te doen. Het bestuur en de manager zullen in de komende weken zich onder andere focussen op de structurering van de contributie, waardoor de verplichte bijdrage van zowel werkgevers als werknemers spoedig kan worden geïnd. Het FVO vloeit voort uit de Wet Arbeidsbescherming Gezin die sinds 2019 in werking is getreden.

Advertenties

Saturday 01 April
Friday 31 March
Thursday 30 March