VIDS wil wetgeving voor bescherming rechten Inheemse volken
23 Nov, 22:23
foto
Deelnemers aan het buitengewoon congres van de Coördinator van Inheemse organisaties van het Amazone stroomgebied (COICA) in Hotel Elegance. Suriname is gastland van de bijeenkomst.


De voorzitter van de Vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Muriel Fernandes, vindt het jammer dat zij de vuile was buiten moet hangen, maar zegt niet aan de realiteit te ontkomen: “Suriname is het enige land in de Amerika’s dat geen wetgeving heeft om onze rechten als Inheemse volken te erkennen en beschermen.” Fernandes sprak bij het buitengewoon congres van de Coördinator van Inheemse organisaties van het Amazone stroomgebied (COICA) in Hotel Elegance. Suriname is gastland van de bijeenkomst.

 “Al vele jaren horen we dat er wetgeving gaat komen, maar het komt niet. Zelfs vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten worden door de Staat Suriname niet gerespecteerd”, gaf Fernandes aan de gasten mee. “We hopen dat COICA als internationale organisatie die de hele wereld afloopt om op te komen voor onze belangen, daar ook de nodige aandacht aan zal besteden.”

Fernandes gaf aan dat Suriname - een Amazoneland - één van de zeer weinige landen is die nog voor meer dan 90% bedekt is met bos. “Wij als Inheemse volken hebben dat in stand gehouden en beschermd door de eeuwen heen, en de bossen verrijkt door het meenemen van plant-, boom- en diersoorten. De zogenaamde beschaving wilde ons verdrijven met hun vernietigende mijnbouw en houtkap, maar we hebben al eeuwen standgehouden en onze grondgebieden verdedigd. En tot vandaag strijden we nog”, zei de VIDS-voorzitter.

Fernandes wees erop dat de VIDS het instituut is van het traditioneel gezag van alle Inheemse volken in Suriname. Het gaat om de Kari’na, Lokono, Trio, Wayana, maar ook Akoerio, Wai-Wai, Okomoyana, Apalai, Tunayana en nog veel meer Inheemse volken. Zij legde ook uit dat de VIDS de vertegenwoordiging is van de Inheemse volken in Suriname en de gesprekspartner is van de overheid en vele andere organisaties.

Fernandes benadrukt dat de VIDS het werk van de COICA wil steunen. “U bent hier in Suriname voor het bespreken van brandende issues, vooral op het gebied van milieu, en ook om uw nieuwe bestuur te kiezen. Wij van VIDS zijn graag bereid om uw werk in de regio en ook internationaal te ondersteunen”, zei Fernandes.

Het is voor Fernandes belangrijk dat de stem van de Inheemse volken wordt gehoord, daar zij niet alleen de gevolgen van moderne vernietigingen voelen, maar ook oplossingen kunnen aandragen om het tij te keren.
Advertenties