President: Pakket van maatregelen stabiliseren koers
07 Oct, 00:00
foto
President Chan Santokhi donderdagavond op een regeringspersconferentie. (Foto: René Gompers)


President Chan Santokhi heeft op een persconferentie donderdagavond gezegd dat de wisselkoers gestabiliseerd zal worden door een pakket van maatregelen uit te voeren. Er is overleg geweest met alle betrokkenen en deze week nog worden de voorstellen gedaan. Het koersregime moet ook worden aangepast, want het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gekozen voor een zwevende koers, waarbij niet de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de koers bepaalt, maar deze slechts noteert. De gemiddelde gewogen koers is SRD 28,83 voor de US-dollar en SRD 27,04 voor de euro.

Er is een explosieve groei naar de vraag aan US-dollars. In 2020 was voor consumptiegoederen US$ 9 miljoen nodig, nu is de vraag met meer dan 100% gegroeid, stelde Santokhi. Hetzelfde geldt voor de olie-importen. Die zijn met US$ 100 miljoen gestegen, waardoor meer dollars nodig zijn. De stijging van prijzen van goederen heeft ook te maken met de oorlog in Oekraïne.

Naast de wereldmarktprijzen zijn er volgens de president ook grote verschillen bij goederen die binnengebracht worden door de importeurs en die in de winkel gevraagd wordt. De onderlinge verschillen zijn ook groot. Een van de focussen van de regering is om basisgoederen goedkoop te importeren. Er worden dinsdag twee werkgroepen geïnstalleerd, kondigde de president aan. Één gaat zich toeleggen op goedkoop importeren van basisgoederen en de andere op het effectief controleren van de prijzen. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de importeurs.

Het staatshoofd voerde aan dat, zoals aangekondigd in zijn jaarrede, er een beleidsombuiging zal komen. Het beleid is nu gericht op het brengen van verlichting en aanpak van het armoedevraagstuk. Daarom wordt er ook opnieuw onderhandeld met het Internationaal Monetair Fonds om de tijdlijn van maatregelen te temporiseren. Er is een technisch team ingesteld voor het sociaal programma en sociaal vangnet. Oli-Moni wordt ook in dit technisch team ondergebracht, om geïntegreerd te worden in het sociale programma, deelde de president mee.
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January