VES: Begrotingstekort niet 3,3% maar 11,1% van BBP
04 Oct, 00:01
foto


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) stelt dat het begrotingstekort 2023 geen 3.3% maar 11.1% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De VES is het niet eens met het gepresenteerde begrotingstekort. Ze waakt al vele jaren, ook onder de vorige regering, voor een misleidende presentatie van de begroting. De werkelijkheid is dat de Staat verwacht ondanks alle mooie retoriek slechts SRD 25.6 miljard zelf te verdienen en SRD 0.5 miljard aan ontwikkelingshulp, welke niet hoeft te worden terugbetaald, te ontvangen. Wat de regering verzwijgt is dat het resterende tekort van SRD 11.1 miljard moet worden geleend. De VES gaat in haar maandelijkse economistenblad Inzicht, de oktober editie, in op de begroting.

President Chan Santokhi heeft op 29 september zijn jaarrede uitgesproken in De Nationale Assemblee. Hierbij is ook de begroting voor 2023 gepresenteerd met een begrotingstekort van 3,3% van het BBP. Volgens de regering is het begrotingstekort binnen de internationale norm. De inkomsten die de regering verwacht te realiseren in 2023 zijn SRD 33.9 miljard, terwijl de geraamde uitgaven zijn gesteld op SRD 37.2 miljard.

De regering stelt dat het begrotingstekort gelijk is aan SRD 3.3 miljard, gelijk aan 3,3 % van het BBP van SRD 99.2 miljard. Dit tekort wordt dan verdoezeld door het in 3 groepen te plaatsen:
1.Trekkingen, om het woord leningen te vermijden, van SRD 2.6 miljard;
2. Begrotingssupport, een nieuwe term om het woord leningen te vermijden, van SRD 5.3 miljard;
3. Begrotingstekort, waarvan men nog niet weet wie ons gaat lenen, van SRD 3.3 miljard.

Samen is de regering van plan komend jaar SRD 11.1 miljard meer uit te geven dan te verdienen en aan 'gratis geld' binnen te krijgen. Die SRD 11.1 miljard zal geleend moeten worden. Dat komt overeen met 11.1% van het BBP, hetgeen ver boven welke norm dan ook ligt. Deze vorm van overbesteding is nog nooit in de geschiedenis vertoond, zeker niet in het derde jaar van een regering die vanaf dag 1 Suriname uit de economische crisis zou halen. "Deze begroting zal ons niet uit de crisis halen, het zal slechts een bestendiging van de crisis met zich meebrengen", stelt de VES.

De regering gaat net als de vorige voort met het desastreuze buitenproportionele leenbeleid en vergeet dat wij het over enkele jaren of door onze kinderen deze leningen terug zullen moeten betalen. Ondertussen neemt de koopkracht van de bevolking ook in het komende jaar verder af. De eventuele loonsverhogingen zullen op geen enkele manier de verwachte prijsstijgingen zowel door beleidsmaatregelen van de regering als door geïmporteerde prijsverhogingen kunnen bijhouden.

Opvallend is dat in het ontwerp dat in de eerste week van september naar de Staatsraad is gestuurd, het tekort nog SRD 10.1 miljard was. Een week later was het tekort met maar liefst SRD 1.000 miljoen verhoogd naar SRD 11.1 miljard.
"Het begrotingstekort is dus geen 3.3%, maar 11.1% van het BBP. Dit tekort ligt ver boven de internationale norm. Je hoeft geen economie te hebben gestudeerd om te weten dat dit de crisis niet zal oplossen."

De VES vindt het begrotingstekort economisch onverantwoord. Het voornemen van de regering om te streven naar begrotingsevenwicht blijkt wederom mooie woorden te zijn, die niet kloppen met de realiteit. Het hebben van een begrotingstekort van 11.1% legt een bom onder de staatsfinanciën en draagt bij aan diverse onevenwichtigheden in onze economie, zoals verdere stijging van de wisselkoers en verdere ontwaarding van de SRD en daarmee gepaard gaande toenemende armoede.

Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January