Somohardjo wil indexering Algemeen Pensioen Fonds
27 Sep, 14:28
foto
Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken.


Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken wil indexering van pensioenen bij het Algemeen Pensioenfonds. Hij gaat een nieuwe voordracht doen waarbij de minimumuitkering wordt opgetrokken van SRD 300 naar SRD 1.350 wat een indexering betekent van 450.

In de Wet Algemeen Pensioen 2014 is opgenomen dat de Pensioenraad het orgaan is dat de voordracht doet aan de regering tot indexering van de pensioenen bij het Algemeen Pensioenfonds. Ambtshalve is de minister hiervoor de verantwoordelijke in deze wet. Dit voornemen zal Somohardjo verder bespreken binnen de ministerraad. Na goedkeuring, is het streven om de indexering per januari 2023 te laten ingaan.

De Wet Algemeen Pensioen 2014 verplicht elke werkende persoon om deel te nemen aan de pensioenregeling van deze wet bij het Algemeen Pensioenfonds, indien elders niet uitgevoerd kan worden. Tegenover deze verplichting garandeert de wet, dat het opgebouwde pensioen niet mag eroderen. Dit wordt bereikt door om de drie jaren en indien daartoe redenen aanwezig zijn, te indexeren. Zoals de wet deze voorschrijft, dient de indexering per staatsbesluit te worden gedaan.

“De pensioneerden hebben hard gewerkt voor de opbouw van onze natie, zij verdienen een goede oude dag en ik zal daar al mijn ondersteuning aan geven”, stelt Somohardjo.

Advertenties