OW bezig met nieuwe wetgeving bouw- en vergunningbeleid
24 Sep, 18:57
foto
Minister Riad Nurmohamed legt uit dat met nieuwe regels bouwen en infrastructuur ordelijk zal verlopen.


Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt aan nieuwe aan nieuwe wet- en regelgevingen over het bouw- en vergunningsbeleid. Het nieuwe beleid van het ministerie is vrijdag gepresenteerd.

De verschillende directoraten en afdelingen van hebben presentaties gehouden over de regels, wetgeving en allerhande vergunningen. Aangepaste regelgeving bij al hetgeen waarvoor een vergunning vereist is, kwamen aan de orde zoals bouwvergunningen voor woonhuizen, zakenpanden en andere bouwwerken op terreinen in met name woonwijken. Er is aandacht besteed aan verkavelingsvergunningen betreffende commerciële als familieverkavelingen alsook verkeersvergunningen voor drempels, bestratingen, bermen en parkeervakken.

Er is ook een uiteenzetting gegeven over vergunningen voor duikers, primaire, secundaire en tertiaire kanalen, steigers, bruggen en wegen. Het is belangrijk dat bij alle vergunningen de uitvoering wordt gedaan via een ingenieursbureau of een consortium daarvan, benadrukt OW. 

Minister Riad Nurmohamed spreekt de hoop uit dat middels de nieuwe regels zaken ordelijker verlopen en dat burgers niet zomaar iets opzetten die niet voldoet aan de wetten en regels.  Via OW zal gewerkt worden aan versterking van de controle op de naleving van de nieuwe regels. OW zal een sterke campagne voeren, zodat burgers op de hoogte blijven van de nieuwe regels.

Advertenties