Bedrijfsleven en vakbeweging willen 5% BTW
26 Aug, 06:40
foto
De organisaties van bedrijfsleven en vakbeweging hebben diverse wijzigingen voorgesteld in de BTW-wet.


Diverse bedrijfsleven- en werkgeversorganisaties hebben hun kanttekeningen tegen de Wet Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), donderdag schriftelijk kenbaar gemaakt aan De Nationale Assemblee. Zij vinden 15% BTW, zoals in de ontwerpwet staat, te hoog. De organisaties stellen voor een verhoging van 5%. Intussen heeft minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning dit percentage teruggebracht naar 11.5%. Ook de NDP-fractie vindt dat de BTW 5% moet zijn, want de samenleving zal een hoger percentage niet kunnen dragen.

De organisaties hebben diverse voorstellen gedaan voor wijziging van de wet die in behandeling is bij De Nationale Assemblee. Zij willen met de voorstellen een efficiënte en rechtvaardige wetgeving waar de overheid en de samenleving er baat bij hebben. De ontwerpwet zal volgens de briefschrijvers ernstig verstorend werken in de reeds fragiele economie.
"Bovendien zullen de doelen, zoals inkomstenvergroting van de overheid, nauwelijks bereikt worden in vergelijking tot de schade die het zal aanrichten in de concurrentiepositie van het bedrijfsleven onderling en al ernstig verzwakte koopkracht van de samenleving", stellen de organisaties.

De brief aan De Nationale Assemblee is getekend door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de PWO, C-47, CLO, Suriname Chinese United Association, de FOLS, de Moederbond en de Akmos.

Gevraagd wordt aan De Nationale Assemblee om de voorstellen die gedaan zijn serieus in overweging te nemen en in te voeren voor een rechtvaardige BTW. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Asis Gajadien, deelde gisteravond rond 21.00 bij de afsluiting van de tweede ronde mee dat er vandaag om 10.00 uur een bijeenkomst is met de betrokkenen om te praten over de voorstellen. Minister Achaibersing zal om 13.00 uur antwoord geven op de vragen die gesteld zijn door de Assembleeleden. Voor vandaag zijn er twee vergaderingen gepland.

U kunt de brief hier downloaden.
pdf-icon.gif VSB_e.a_._Amendementen_voorstellen_wijziging_aanpassing_.pdf                
Advertenties