Achaibersing: Geen noemswaardige verhoging bij BTW
12 Aug, 00:47
foto
Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning in DNA donderdag.


De invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) zal in beginsel geen kostprijsverhogend effect moeten hebben. Dit zei minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning donderdag tijdens de behandeling van de ontwerpwet in De Nationale Assemblee. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft op basis van een BTW-tarief van 15% een inflatoire werking uitgerekend van 6%. Bij een lager tarief zal de inflatie lager uitvallen.

Alleen bij de diensten en leveringen die nu buiten de heffing van de omzetbelasting vallen, zal de invoering van de BTW de consumentenprijs beïnvloeden. Dit zal ook leiden tot een beperkte inflatie bij deze categorie goederen en diensten”, legde Achaibersing uit. De verwachting is dat bij een correcte invoering van de BTW ongewenste inflatoire effecten op prijzen van goederen en diensten op termijn beperkt zullen blijven. Dit is volgens de minister ook de ervaring geweest bij de invoering van de BTW in andere jurisdicties.

Diverse DNA-leden maken zich zorgen over de hoogte van de BTW en willen weten hoe de regering op een tarief van 15% is gekomen. Achaibersing deelde mee dat het tarief van 15% een beleidskeuze is geweest. “Er is een bewuste keuze gemaakt voor een algemeen tarief van 15% in combinatie met 0% voor de uitvoer van goederen. Het tarief van 0% is eveneens bij selectie van goederen en diensten die tot de eerste levensbehoeften behoren”, zei de bewindsman. Over de hoogte van het tarief van 15% wordt nog gediscussieerd. "Ik kan u verzekeren dat het percentage nog zal worden bepaald waarbij wij na een goede prognose een definitief tarief zullen vaststellen."

Compensatie sociaal zwakkeren
Er waren ook diverse vragen gesteld over hoe de regering lagere inkomensgroepen en sociaal zwakkeren tegemoet zal komen. Achaibersing zei dat in het tripartiet akkoord reeds een eerste stap hiertoe is gezet door de verhoging van de belastingvrije som van SRD 220,50 per maand naar SRD 4.000 per maand. De heffingskorting van SRD 750 per maand, komt te vervallen. “Door de genomen eerste stap is het netto meer te besteden loon op jaarbasis toegenomen met minimaal SRD 1.696,08 bij een brutoloon van SRD 4.000 tot maximaal netto meer te besteden loon tot maximaal SRD 8.234,34 vanaf brutoloon van SRD 6.616,15 en hoger”, deelde Achaibersing mee.

Ook is het bedrag waarover geen loonbelasting en premie AOV betaald moet worden, per 1 januari 2022 verhoogd van SRD 4.000 per jaar naar SRD 6.515 per jaar. Het is de bedoeling om op termijn een effectieve verdeling van de belastingdruk bij natuurlijke personen tot stand te brengen. “Een belangrijke uitdaging van de BTW heffing is om personen met relatief lage verdiensten, werknemers, zelfstandigen en sociaal zwakkeren te compenseren voor het feit dat de BTW op hen zwaarder zal drukken. In theorie is subjectsubsidie de meest zuivere wijze om te compenseren. Het proces om te gaan hiernaar is reeds ingezet”, sprak Achaibersing. In nagenoeg alle landen met BTW is een regiem om eerste levensbehoeften, niet uitsluitend voedingsmiddelen, maar ook diensten, zoveel mogelijk zonder BTW kosten voor de particuliere consument beschikbaar te laten zijn. In de ontwerpwet is gekozen om ter compensatie verschillende eerste levensbehoeftes breed te onderwerpen aan het nultarief.

Uitvoering BTW
Wat de uitvoeringscapaciteit betreft zei de bewindsman dat de Belastingdienst beschikt over 40 fulltime krachten. Dit aantal bestaat uit 19 controle specialisten, 5 heffers en 16 ondersteuners. Met de invoering van de BTW zal de omzetbelasting uitgeschakeld worden en komen meer mensen ter beschikking. Hiervan zijn 5 controleurs en 4 heffers geselecteerd om het BTW-traject te leiden. Daarnaast worden nu 25 nieuwe medewerkers aangetrokken die na een training zullen worden ingezet om belastingplichtigen te ondersteunen en te begeleiden. Voor de registratie, de front office, worden nu al 4 ervaren medewerkers getraind en klaargestoomd om het registratieproces uit te voeren. Voor de backoffice zijn 5 medewerkers in training. Zij zullen het natraject van de registratie verder uitvoeren. Er zal ook capaciteit van buiten aangetrokken worden voor de begeleiding en ondersteuning.

Een van de belangrijke randvoorwaarden voor de BTW is een goed en klantgericht automatiseringssysteem. Met het bedrijf BearingPoint Caribbean is een overeenkomst getekend over de licentielening van een multitax systeem. Dit bedrijf is als tweede uit het selectieproces van IDB gekomen. De eerste leverancier is vanwege non performance bedankt, deelde Achaibersing mee. "BearingPoint werkt ook met lokale ICT-bedrijven en dat was een van de voorwaarden die wij gesteld hebben".

Over de communicatie naar de samenleving toe, zei de bewindsman dat er al een eerste productie BTW-filmpje is uitgekomen en via verschillende mediakanalen wordt uitgezonden. Er komen ook radiospots waarmee de communicatie en voorlichting verder opgevoerd zullen worden. “Op het gebied van communicatie moeten nog veel meer activiteiten volgen in verschillende talen, zodat de samenleving zo goed mogelijk bereikt kan worden”, benadrukte de bewindsman. De ontwerpwet zal op een ander tijdstip verder worden behandeld.

Advertenties

Saturday 03 June
Friday 02 June
Thursday 01 June