EBS wijst op gevaar van vliegers in distributienetwerk
11 Aug, 18:11
foto
Vliegers die opgelaten worden, kunnen in het elektriciteitsnetwerk vast komen te zitten. Dit is gevaarlijk. (Foto: EBS)


De Energie Bedrijven Suriname (EBS) wijst op de gevaren van vliegers die op het elektriciteitsnetwerk terechtkomen. Naast stroomstoringen neemt het risico op ongelukken ook toe daar zich situaties kunnen voordoen waarbij het vliegermateriaal de spanning doorgeleid met alle gevolgen van dien. Dit kan voor levensbedreigende situaties voor de vliegeraars en of derden zorgen.

De grote droge tijd en vakantie staan voor de deur, merkt de EBS in een persbericht op. Dit is dan ook de tijd dat de jeugd in groten getale in verschillende buurten vliegers zal oplaten. Het bedrijf merkt dat vooral gedurende deze tijd veel vliegers in het elektriciteitsnet terechtkomen, wat een toename van het aantal storingen veroorzaakt. Dit heeft vele gevolgen. Het ongerief bij de klanten die aangesloten zijn op het distributienetwerk neemt daardoor toe, evenals voor de EBS.

Als een vlieger ongelukkigerwijs toch in het netwerk komt en vast blijft zitten, geef dit door aan de EBS op het gratis storingsnummer 139. Er moet voor gezorgd worden dat niemand aan de vlieger komt. De EBS doet een dringend beroep op ouders en buurtbewoners om extra toezicht te houden op hun pupillen, wanneer deze vliegers oplaten en dat zulks zoveel als mogelijk gebeurt op locaties waar er geen elektriciteitsdraden voorkomen, zoals open velden.

Advertenties