Van Dijk-Silos: Kiesregeling niet achter bureau aanpassen
06 Aug 2022, 00:00
foto
Jennifer van Dijk-Silos


De regering en De Nationale Assemblee hebben veel werk om de beslissing van het Constitutioneel Hof (CHof) zo snel mogelijk uit te voeren en artikel 9 juncto 24 van de Kiesregeling aan te passen. De zetelverdeling is onverbindend verklaard met de uitspraak van het CHof vrijdag. De jurist tevens ex-voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, zegt aan Starnieuws dat deze kwestie niet achter een bureau moet worden aangepakt, maar dat alle betrokkenen, ook de buitenparlementaire politieke partijen, worden betrokken bij de aanpassing van de Kiesregeling. "De regering moet de beslissing van het CHof eerbiedigen en de rechtsstaat handhaven".

Van Dijk-Silos wijst erop dat het districtenstelsel nog steeds gehandhaafd blijft, omdat de advocaat Serena Muntslag-Essed de toetsing heeft gevraagd van de zetelverdeling en niet gevraagd heeft om het districten evenredigheidsstelsel te toetsen aan de grondwet en de internationale verdragen. Er is dus nog geen sprake van one man one vote, one value, want de stemmen worden landelijk niet gelijkelijk gewogen in het districtenstelsel zoals in het landelijke evenredigheidsstelsel. Deze case is echter een belangrijke stap om de democratische beleving beter tot haar recht te laten komen.

De ex-OKB-voorzitter voert aan dat ruim tien jaar geleden al gewezen is dat de zetelverdeling, die 35 jaar geleden is vastgesteld, niet meer voldoet aan de realiteit. In verschillende landen zoals Engeland, Amerika en de Caribische regio wordt er bij elke verkiezing gewerkt met de migratiecijfers om de zetelverdeling per kiesdistrict aan te passen. Deze landen hebben een onafhankelijke commissie die de zetelverdeling voorafgaand aan elke verkiezing vaststelt.

Nu het besluit genomen is en artikel 9 van de Kiesregeling onverbindend is omdat dit strijdig is met artikel 8 en 55 van de grondwet en internationale verdragen, moeten met spoed stappen worden ondernomen. Van Dijk-Silos hoopt niet dat politieke partijen in De Nationale Assemblee een politieke circus en kermis van maken. Het vonnis moet normaal en goed worden uitgevoerd, benadrukt de jurist. Dat is belangrijk in een rechtsstaat.
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October