A20 verontwaardigd over 'verkwisten' SRD 400 miljoen van Grassalco
23 Jul 2022, 17:26
foto


A20 vindt het niet correct dat goud van Grassalco moet worden verkocht voor SLM en Grassalco. De toestemming die de regering gegeven geeft aan Grassalco om haar reserve van 10.767,946 troy ounce met een marktwaarde van circa US$ 18 miljoen (SRD 400.000.000) op te maken ten bate van de twee parastatale bedrijven zonder enige vorm van doorlichting lijkt meer op wanbeleid dan op goed bestuur.  A20 draagt als een mogelijke oplossing aan om in plaats van de reserves van het noodlijdende Grassalco aan te spreken, de reserves van een stabielere Staatsolie in te zetten.

Het is haast ondenkbaar dat de regering een gouden handdruk geeft aan de twee directeuren van Grassalco en de SLM. Dit terwijl er duidelijk indicaties zijn dat beide directeuren besluiten hebben genomen die niet in het voordeel hebben gewerkt van de respectievelijke bedrijven. Het is publiek geheim dat bij het aantreden van de nieuwe directeur van Grassalco, tal van medewerkers in dienst genomen zijn, terwijl men weet in welke precaire situatie het bedrijf verkeert.  De perikelen rondom het falend beleid van SLM-directeur Paul de Haan is in alle kleuren en geuren reeds uitgemeten in de media.  In feite moeten beide directeuren met onmiddellijk ontslag gestuurd moeten worden, stelt A20.  

Wat de zaak erger maakt is dat de allerlaatste reserve van een noodlijdend bedrijf (Grassalco) gebruikt zal worden om een ander noodlijdend bedrijf (SLM) uit het slop te halen.  De Haan krijgt uit de reserve van Grassalco namelijk een gouden handdruk in de vorm van een 'lening' van US$ 15 miljoen, wat omgerekend neerkomt op SRD 330 miljoen.

"Wie doet zoiets? Het is gewoon ondenkbaar dat een regering die meent deskundig te zijn zo een besluit neemt. Dit is fundamenteel onrecht en duur verdiend Surinaams geld investeren in ogenschijnlijke falende directeuren. Het is van oudsher bekend dat vele parastatale bedrijven als ‘eetpot' worden gebruikt om partij politieke loyalisten te accommoderen. Met deze gouden handdruk vrezen wij dat dit beleid onverkort wordt voortgezet", stelt de politieke organisatie.

Het besluit van de regering om het restant bedrag ad US$ 3 miljoen omgerekend bijkans SRD 65 miljoen zonder een gedegen doorlichting van het bedrijf vrij te geven aan directeur Wesley Rozenhout, die bovendien de taak vervult als hoofdverantwoordelijke, geeft aan dat de regering een loopje neemt met de belangen van de Surinaamse samenleving.

A20 zal zich blijven verzetten tegen dit soort ondoordachte plannen. Wij vragen de regering om per direct:
1. Het plan om de circa US$ 18 miljoen (SRD 400.000.000) aan te spreken zonder doorlichting van beide bedrijven onmiddellijk terug te draaien.
2. Het bedrijf Grassalco te laten doorlichten en nagaan waarom er zoveel partij loyalisten in dienst genomen zijn en wat de diepere oorzaken zijn van het falend beleid onder leiding van de directeur.
3. Dat er een transparant beleid wordt toegepast zodat het volk en het personeel weet wat er gebeurt met hun gelden.

"Wij kunnen niet meer toestaan dat welke regering dan ook op een nonchalante wijze omgaat met de belangen van het Surinaams volk, met de toekomst van onze kinderen en jongeren," stelt A20.
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June