Column: Goed statement, maar het blijft buigen of barsten
19 Jul 2022, 00:59
foto
Een grote menigte heeft maandag gehoor gegeven aan de oproep om te protesteren. De regering moet optreden, anders kan ze naar huis. (Foto: René Gompers)


Het is influencers op social media gelukt om de mensen van Facebook weg te rukken en hen op straat te krijgen. Er is een grote boze menigte op de been gebracht tegen het beleid van de regering-Santokhi. Dit zonder de vakbeweging, politieke partijen, bussen, geld, eten en drinken. Bovendien is het protest niet voor één dag. De leiders zijn vastberaden zonder een pauze te nemen door te gaan met acties. Mensen hebben het klagen op Facebook omgezet in een fysieke strijd. En daarbij zijn er harde eisen gesteld.

President Chan Santokhi heeft er goed aan gedaan om het land niet te verlaten, terwijl de problemen zich blijven opstapelen, net als de schandalen. Het uit den treure bespreken van zaken in het ivoren torentje 'regeringstop', met persoonlijke en partijbelangen, blijft een vicieuze cirkel. Naast de reçu-fraude bij Financiën, is er een brandstofprobleem dat opgelost moet worden. En de groep die protesteert kan niet genegeerd worden. Deze onrustige situatie kan fatale gevolgen hebben. De mensen zijn behoorlijk geagiteerd. 

Het is duidelijk dat de president het signaal dat gegeven is, heeft begrepen. De hete stoom die is afgeblazen, is gevoeld. De toon in zijn statement is heel anders dan de houding "ik ben voor vijf jaar gekozen en wacht rustig nog drie jaren om een greep te doen naar de macht". Zo werkt de democratie niet. Als grote groepen in opstand komen, wordt het regeren haast onmogelijk gemaakt. Met een verdeeld volk, dat ook nog het zwaar heeft, zal het land niet gered kunnen worden.

De president heeft zondag op zijn kenmerkende agressieve politietoon bij Retrospectie op LIM FM gezegd dat de NDP achter deze acties zou zitten. De paarse voorzitter, Desi Bouterse, heeft immers de oorlog verklaard aan de regering. Deze uitspraak heeft nog meer kwaad bloed gezet bij de actievoerders. Uiteraard heeft de NDP, vooral Bouterse, alle baat bij als het onrustig is in het land. Zeker met het oog op 29 juli wanneer het hoger beroep in het 8 decemberstrafproces in behandeling wordt genomen. Wanneer het instabiel is in het land, zal hij daar zeker van profiteren. En zijn aanhang zal zeker inspelen op de acties. Het was echter fout van de president om olie op het vuur te gooien. De toon die nu aangeslagen is, past veel beter bij de vader des vaderlands.

Chan probeert nu de wind uit de zeilen te halen met een handreiking naar de actievoerders om in dialoog te gaan. Hij is zelfs bereid - waar de VES en NDP naar vroegen - een nationaal dialoog te voeren. De dialoog is noodzakelijk om gezamenlijk het land op het juiste spoor te krijgen, waarbij eenieder nodig is. Met een verzoenende verklaring geschreven op de juiste do-re-mi toonladder, heeft de leiders van actie niet van hun spoor gebracht. Zij willen een nationaal dialoog, maar eerst moet voldaan worden aan de voorwaarden. Het is buigen of barsten. En de oppositie zal het ijzer smeden nu het heet is.

Nita Ramcharan
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May