Orde van Advocaten duldt geen bedreigingen vp
04 Jul, 12:15
foto


De uitspraken van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk verontrusten de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) ten zeerste "nu zij herinneringen oproepen aan een periode die wij op een goede manier proberen af te sluiten." Brunswijk heeft advocaat Serena Muntslag-Essed tijdens een partijbijeenkomst op donderdag in Commewijne gewaarschuwd. Muntslag-Essed heeft een verzoekschrift voor het wijzigen van het kiesstelsel ingediend bij het Constitutioneel Hof en Brunswijk is faliekant tegen de wijziging van het kiesstelsel.

De Orde van Advocaten vindt dat dergelijke uitspraken geen plaats hebben in de rechtstaat Suriname, waarvan de onafhankelijkheid van de advocaat binnen het rechtsbestel een belangrijke hoeksteen vormt. Artikel 12 van de Wet Constitutioneel Hof geeft aan een zeer beperkt aantal personen de bevoegdheid een toetsingsverzoek voor te leggen aan het Constitutioneel Hof; de advocaat is een van de weinigen die daartoe geroepen is. Hiermee wordt onderstreept welke rol de wetgever aan de advocaat heeft toebedeeld en wat zij van de advocaat verwacht. De wetgever benadrukt hiermee de gedachtegang dat advocaten de taak hebben om - in vrijheid en onafhankelijkheid! - de rechtstaat te verdedigen door ogenschijnlijke mazen, onduidelijkheden en/of onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen dan wel te laten toetsen. De uitspraken zoals die gedaan zijn op 30 juni, nota bene door de vicepresident, zetten volgens de SOVA de onafhankelijkheid van de advocaat onder druk, terwijl op de Staat en haar functionarissen júist de plicht rust om die onafhankelijkheid te garanderen en zich daar mede voor in te spannen.

De vp ging zelfs verder door ook het Constitutioneel Hof te waarschuwen. Hij vindt dat wijziging van het kiesstelsel bedoeld is om 'buskonde sama' tegen te werken. Brunswijk heeft straatacties aangekondigd als de wijziging wordt voortgezet. Reagerend op deze 'waarschuwing' van de vp zegt de Orde van Advocaten dat de Grondwet van Suriname de toegang tot de onafhankelijke en onpartijdige rechter voor eenieder garandeert en inmenging in zaken aanhangig bij de rechter verbiedt. De onafhankelijkheid van het Constitutioneel Hof, is bij Grondwet bepaald. "Gezagsdragers hebben een actieve taak in het bewaken van de Trias Politica en dienen deze serieus op te vatten."

De Orde van Advocaten benadrukt haar ernstige bezorgdheid over de gedane uitspraken en de intenties die daar achter schuil zouden kunnen gaan. Zij spreekt nadrukkelijk haar afkeuring uit over de geuite dreigementen, in ondersteuning van de vrijheden van alle rechtzoekenden, alle advocaten en als voorstander van onafhankelijke rechtspraak bij de behandeling van iedere kwestie.
pdf-icon.gif SOVA_Persbericht_d.d_._4_juli_2022_.pdf                
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August