Column: Politieke Borrelpraat no. 720
26 Jun, 22:44
foto


“Zo, er is weer olie gevonden voor de kust.”
“Ja, in een van die schitterende genaamde vindplaatsen, welke is het deze keer.”
“Kwaskwasi…of Krabdagu… of Banabekihede… of Konopowiwiri… of Konidotiprakseri…. Hebben we niet wat meer variatie in die namen?”
“Ach, je overdrijft, die laatste namen bestaan niet.”
“Ik wil, nee, bijna eis ik dat die oliemaatschappijen ‘onze’ oil and gas voor de kust versneld in productie brengen. Aardgas is namelijk enorm in prijs gestegen in West-Europa dankzij Poetins War.”
“Ik wil daarom dat ze gauw-gauw de beslissing gaan nemen om veel-veel oil and gas te gaan pompen, pomp’a ollie. Dan kunnen jullie die dan snel-snel gaan verkopen, zodat we mooi-mooi de staatskas kunnen vullen.”
“Dat gaan ze sneller doen als je hun een prijs onder die van de buren aanbiedt. Dit zijn geen filantropen. Want dat oppompen met opslagplatforms gaat ze honderden miljoenen kosten.”
“Dan gaan we net als Guyana veel geld verdienen.”
“Om het dan flink-flink te vergooien aan dure dienstreizen en nieuwe ambassades met dure dienstwagens.”
“Goed dat die Pershad Debi-man van de Economistenvereniging aan Bisbisbos-Albert van Liechenstein vraagt om met kosten en baten te komen voor onze nieuwe ambassades.”
“Dus ik ben het eens met Chan: laten we nu munt slaan uit onze oil and gas, verkoop de boel, seri n’a gas, zoals bauxiet in het verleden en goud en hout nu, seri den sani, ze liggen toch fu soso in onze bodem.”
“Goed man, dan hoeven we niet allerlei leningen bij allerlei geldschieters tegen allerlei rentes te gaan afsluiten om eerdere schulden bij vorige schieters van geld te gaan herschikken.”
“Geweldig hoe dit achterkamertjes-gedeal nu wordt goedgepraat: te veel openbaarheid zou het succes van de onderhandelingen van zulke deals kunnen schaden.”
“Mooi gevonden, maar eerlijk gezegd: wat een baarlijke onzin.”
“Kan koning Albert von Lieggenstein ons vertellen waarom die 2 miljard US$-deal niet is doorgegaan? Want er was al hoog en droog een intentieverklaring getekend waarin zelfs een New NV Surfin-rekening in het buitenland genoemd werd waarop ‘aardig wat lekkers’ gestort zou worden.”
“Misschien was de verdeling daarvan bij de coalitiepartners de steen des aanstoots.”
“We moeten die Koning Albert echt beter in de gaten gaan houden en desnoods aan banden leggen, want geen van die vermeende ‘happy deals’ die hij tot nu toe naar binnen heeft gebracht, is zuivere koffie gebleken.”
“Ik kijk nog steeds tegen hem op als ex- secretary van de OAS.”
“Sinds dat NV Surfin-debacle ben ik gaan twijfelen aan zijn integriteit en mijn twijfels groeien met de dag.”
“Vooral als wij als samenleving weer met de last van mega-leningen worden opgescheept, zoals die vorige leningenbende heeft gedaan.”
“Dan wil die Baas en opdrachtgever van Boefdraad met vervroegde verkiezingen terugkomen? A-me-hoela.”
“Deze club met Albert als kampioen woont in de bisnisclass van airlines, daarom draaien ze zich in allerlei bochten om Steeds Laat Maatschappij te laten voortbestaan op ons belastinggeld, want dan kunnen ze vrij van hieruit ‘weg’vliegen, on Frusted Wings.”
“Wat een kronkelige bochtige bedrijfsconstructie hebben ze dat Haantje met z’n Slimstemdame laten maken, gunst man.”
 
“Hou je mond met zulke opmerkingen; de Babbelminister van Vliegzaken, onze Jubitaris, heeft gevraagd om een soort persstilte, want Trusted Wings moet in alle rust de zoveelste ‘reddingsoperatie’ ondergaan.”
“O ja, natuurlijk! Openheid, een vies woord in dit land, zal het succes van de reddingsoperatie kunnen schaden.”
“Maar onze B’okopondo-baala’s willen geen voedselpakketten meer hebben, maar een paar honderd miljoen US$ aan compensatiegelden voor het onder water lopen.”
“Nou, mooi, groot gelijk hebben ze. Wij, de sufferds in de stad, doen dat heel lief lekker niet als onze have en goed hier weer eens dagenlang onderloopt.”
“De hele wereld ziet hoe we met onze auto’s varen door het hemelwater dat door achterstallig onderhoud van lozingen niet snel kan wegtrekken.”
“Nu pas komt die andere babbelaar, de Ooow Weee-kampioen met plannen voor het opschonen van afvoerkanalen en plannen voor meer pompgemalen, ja, midden in de regentijd.”
“En ook nu pas worden de lozingputten in Nieuw-Nickerie na 15 jaren achterstallig onderhoud met een kolkenzuiger schoongemaakt.”
“Komt ervan als het regeringsbeleid al jaren voornamelijk gericht is op het slag slaan via binnenlandse en buitenlandse deals. Kijk dat onwelriekend gedoe met het geniepig uitgeven van bouwkavels van dat zo genoemde Sabakuproject aan lieve, volgzame en betrouwbare partijmensen.”
“Daar val ik niet zozeer op. Voor mij is belangrijk om in het kader van de transparantie te weten: 1) Van welke verkavelaar heeft de overheid dit project opgekocht met ons belastinggeld? 2) Tegen welk bedrag heeft de overheid dit project opgekocht? 3) Is deze koop tijdens deze regering of de vorige gesloten?”
“Inderdaad, daar praat niemand over. Men valt wel massaal over die Kanapee-jongen die in alle gauwte twee kavels heeft gehad uit die hap.”
“Maar ja, lijdzaam en klagend kijken we toe hoe we bij het leven bestolen en opgelicht worden door eigen mensen en door buitenlanders. Misschien is dat ons lot als samenleving.”
“Geklets met ‘dat is ons lot’. Daarmee praat je alle onzin en zwaktes goed. Nee, zo zijn we.”
“Boeftige politici zijn niet ons lot, maar onze eigen creaties.”
“Steeds geld lenen uit het buitenland en donaties ontvangen doen we al sinds de koloniale tijd.”
“En om de zoveel tijd als land failliet gaan, is ook iets van eeuwenoud.”
“En lekker doen waar we zin in hebben en zoveel mogelijk regels en wetten overtreden, doen we ook sinds Willoughbyland.”
“Maar gelukkig doen onze Defensieminister en Adek-studenten het goed bij de Fransen. Wat dom was het in feite om het Frans als keuzetaal op onze scholen af te schaffen; we grenzen aan een stukje Franssprekend Europa.”
“Proost op meer samenwerking met de Fransen.”
“Ja, proost daarop.”
“Ja, maar ik wilde praten over die vermeende racistische uitspraken van Richard Kall…”
“Ach, wie zich daaraan stoort, is kleinzielig en bewaarheid in feite deze uitspraken, proost.”
 
Rappa

Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August