Column: Politieke Borrelpraat no. 717
05 Jun, 22:34
foto


“Heren van deze zuipkring, de vrijheid van meningsuiting wordt verder beknot, bij wet nog wel.”
“Waar heb je het nou over?”
“Ter wille van die Belleford wordt die terugroepwet uit 2005, na gebleken manco’s, verder aangescherpt.”
“Ja, is goed mang, die Bellefort is a pain in the a**, hij stoort zich niet aan de partijdiscipline.”
“Je bedoelt: hij stoort zich niet aan de partijdictatuur, aan de dictatuur van de partijvoorzitter. Dat brengt de partijbelangen in gevaar.”
“Democratie betekent in onze politiek: ‘buig in het stof voor de partijvoorzitter en lik zijn tenen.”
“Nou zeg, dit vind ik te cru, te ruw gezegd.”
“Goed, ik trek m’n woorden terug. Ik zeg dan: democratie in onze politiek is ja en amen zeggen tegen de voorzitter, dus alles van hem goedkeuren en vooral geen kritiek op zijn beleid hebben.”
“Goed gezegd. Er moet één lijn binnen de partij zijn. Alle neuzen in dezelfde richting. Als iedereen maar door elkaar loopt en kwettert en op alles van de voorzitter kritiek heeft, kunnen we de partij toch sluiten?”
“Tuurlijk niet, maar dat is het andere uiterste. Dat is ook geen democratie, maar baka-woyo. Er moet wel gefundeerde kritiek op het beleid van de voorzitter mogelijk zijn, vind ik, waarover gediscussieerd kan worden zonder dat je uit de partij getrapt wordt.”
“Maar als je in de regeringscoalitie zit en je bent DNA-lid, moet je toch stemmen zoals de partij dat wil? Anders breng je de coalitie in gevaar.”
“Dus als de voorzitter zegt: ‘stemmen jullie vóór een oorlog met Frans-Guyana’, dan moet je vóór stemmen, terwijl jij als DNA-lid met jouw kiezers geen oorlog wil?”
“Maar als je doet wat de voorzitter wil, dan krijg je je ‘zaken’, je tori's eerder gedaan.”
“Wat voor ‘zaken’?”
“Zoals bijvoorbeeld twee percelen toegewezen krijgen, want dan behoor je tot de ‘verhevenen’ binnen de partij, dan mag jij eerder en meer krijgen. En de rest, dat lagere kiezersvolk, mag maar wachten tot ze grijs worden.”
“Zou er in plaats van die Terugroepwet, niet een aanscherping van de Wet op de Politieke Partijen moeten komen, bijvoorbeeld dat elke partijvoorzitter hooguit een termijn van 2 jaren mag aanzitten en maar één keer herkozen mag worden?”
“Ben ik helemaal met je eens. Dan zullen ze twee jaren hard werken om herkozen te worden.”
“En ook dat een minister, de VeePee of president niet tegelijk ook voorzitter of bestuurslid van een politieke partij mag zijn.”
“Juich ik toe. Maar ga dat goedgekeurd krijgen.”
“Maar als zo iemand echt een sterke figuur binnen zo een partij is, die veel stemmen trekt, kan je hem of haar toch niet na twee jaren in de prullenbak gooien?”
“Nee, tuurlijk niet, die blijft de partij in andere functies dienen, zoals het scholen en trainen van jongere partijleden.”
“Klopt, de macht in een partij of in een land moet verdeeld zijn. Op het moment dat één persoon met te veel politieke macht omhangen wordt, gaat die macht negatief werken op die persoon, het gaat hem corrumperen, dus onbetrouwbaar maken, slecht maken, omkoopbaar maken, chantabel maken.”
“Als ik u goed begrijp, dan gaat iemand met te veel politieke macht eerder het behoud van die macht dienen, dan het behoud van recht en waarheid, eerlijkheid en oprechtheid.”
“Klopt helemaal. Dat zie je toch door de hele geschiedenis van de mensheid met zulke leiders gebeuren?”
“En vaak leiden ze hun volk in de eindfase van hun macht door een hel van oorlog en ellende.”
“Even een vraag: kennen we hier wel een Wet op de Politieke Partijen?”
“Ik weet wel dat er een Decreet op de Politieke Partijen is van 22 september 1987, SB 1987 no. 61. Toevallig ging mijn afstudeerthesis daarover.”
“Goed zo, jonge vriend in ons midden, studeren en kennis vergaren, analyseren en vastleggen.”
“Maar om terug te komen op die aanpassing van die Terugroepwet, dus Bellie heeft gelijk dat die bedoeld is om hem als lastpost uit de DNA te gooien?”
“Daar lijkt het op. En om andere coalitiepartijen werken hieraan mee om zodoende kritische DNA-leden binnen hun partij te muilkorven. Zo van: als je nog meer kritiek in DNA hebt, gooien we je ook eruit, zoals Bellie-boy.”
“Wat dom, zo maken ze Belly tot martelaar. Want zelfs ik vind dat men dit niet met hem na hem met anderen kan doen, a no kang, dit is op Poetinse wijze kritische volksvertegenwoordigers de mond snoeren.”
“Ik zeg: elk Assembleelid dat vóór deze wetswijziging stemt, zal de politieke geschiedenis van ons land ingaan als een mede-grondlegger van de onvervalste dictatuur van de partijvoorzitter. Weg is dan de vrijheid van meningsuiting van onze parlementariërs, weg is dan onze democratie.”
“Nou, ik denk niet dat het zo een vaart zal lopen.”
“En wat is de strekking van die ingediende aanpassing van die Terugroepwet?”
“In gewone mensentaal: Als de partij  – lees: als de partijvoorzitter – een partijlid royeert en die is DNA-lid, dan moet dat lid zijn zetel teruggeven, niet aan het volk, maar aan de partij, lees: aan de partijvoorzitter.”
“Die hele terugroepwet uit 2005 is een onding.”
“Men wilde daarmee dat overlopen van gekozen parlementariërs tegengaan.”
“Nu gaat men andere dingen veroorzaken, die misschien erger zijn.”
“Tenminste heeft DNA-lid Barkhat onlangs gedurfd om te zeggen dat hij uit de coalitie stapt als er een Surinaamse ambassade in het omstreden Jeruzalem wordt geopend.”
“En hoe frappant, Bee fu A-sem-lee ondersteunde dat met heel z’n hebben, houden en AaBeeCee. Bijna geloofde ik weer in onze democratie, maar volgens mij schuilt hier zwaar politiek achter.”
“In ieder geval heeft die koning Albert van BiesBos weer eens een blunder geslagen en onze president en ons hele land zwaar voor schut gezet.”
“Waar is hij? Volgens mij dokt hij in het buitenland tot de storm hier wat geluwd is.”
“Kunnen we zulke figuren niet een enkele reis naar Moskou of de Oekraïne geven?”
“Goed idee, en het eigendomsgebouw van onze ambassade bij de EU in Brussel moet in opdracht van de Belgische overheid danig gerepareerd worden. Met wat voor een buitenlands beleid is Blunderkoning Albert in naam van onze president bezig?”
“Jullie zijn vandaag echt in een negatieve stemming. Kijk liever hoe Baab en Mai eendrachtig, met bosi en brasa, door Bhai en Baala met mala’s zijn omhangen.”
“Ja, proost daarop.”
 
Rappa

Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August