Onduidelijkheid over aantal skalians op Marowijne- en Lawarivier
19 May, 20:51
foto
Minister Kenneth Amoksi die waarneemt op NH


Het is niet duidelijk hoeveel skalians zich nog bevinden op de Marowijne- en de Lawarivier. Vandaag beweerde minister Kenneth Amoksi die waarneemt op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), dat in tegenstelling tot andere informatie er geen activiteiten van skalians op de Marowijnerivier plaatsvinden. “Daar is al afgerond. Nu moet Lawarivier aangedaan worden”, stelde Amoksi tijdens de begrotingsbehandeling.

De aanmaningsbrieven zijn al de deur uit. Met justitie en politie is er ook al afgestemd. Zo gauw de middelen vrijgemaakt worden, zal een gemengd team het gebied aandoen. In tegenstelling tot deze informatie zei Defensieminister Krishna Mathoera afgelopen dinsdag in het parlement dat na een recent oriëntatiebezoek van haar en minister David Abiamofo van NH is gebleken dat er binnen een jaar meer skalians waren bijgekomen op deze rivieren.

Mathoera én Amoksi deden geen uitspraken over de aantallen. Mathoera deelde alleen mee dat na het laatste optreden van de autoriteiten het aantal skalians op deze rivieren teruggebracht was naar 6 of 7. Radjendrekoemar Debie (VHP) merkte op aan de Nationale Assemblee eerder is medegedeeld dat meer skalians zijn bijgekomen op deze rivieren, maar dat er nu wordt aangegeven dat de skalians zijn verwijderd op enkele na. Debie wilde duidelijkheid in deze kwestie en vroeg van wie deze skalians zijn. Amoksi benadrukte dat de skalians in Marowijnerivier reeds zijn opgehouden met hun activiteiten, maar dat op de Lawarivier skalians zijn gesignaleerd. Die zullen aangepakt worden.

Obed Kanapé, fractieleider van de ABOP, haalde aan dat hij vanuit de gemeenschappen informatie krijgt over de skalians. “Overdag zijn ze kapot, maar in de avonduren draaien ze wel”. Kanapé vroeg de regering deze zaken te onderzoeken. Hij deelde ook mee dat de vaargeulen waar de gemeenschappen gewend waren te varen ook volgegooid worden met afval van deze skalians. Kanapé wil dat er hard opgetreden worden en als blijkt dat mensen uit deze gemeenschappen daaruit profijt halen, moet er volgens hem ook actie daaraan verbonden worden.

Amoksi deelde mee dat over de aanpak van skalians de beleidsnotitie van het ministerie over mijnbouw in de waterwegen gepresenteerd zal worden aan de regeringstop en regeringsraad voor definitieve besluitvorming. “De aanpak van skalians is niet slechts een aangelegenheid van het ministerie van NH. Vanuit het ministerie zijn wel concrete missies uitgewerkt voor het verder ontmantelen van skalians Marowijne- en de Lawarivier. De beleidsnotitie van NH zal gepresenteerd worden, waarna de regeringstop en regeringsraad een definitief besluit zal nemen”, zei de bewindsman.

Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July