IDB financiert US$ 45 miljoen in verbetering operatie haven
11 May, 12:40
foto
Een delegatie van de IDB op bezoek bij NV Havenbeheer. Het concurrentievermogen van de haven wordt verbeterd. (Foto: NV Havenbeheer)


De faciliteiten van de Dr. Jules Sedney Haven worden verbeterd en efficiënt gemaakt. Er wordt naar gestreefd het concurrentievermogen en de logistieke prestaties van Suriname te verbeteren, door de efficiëntie te verhogen. Ook de kosten, zoals de inklaringstijd, moeten worden verminderd. Het project wordt gefinancierd voor een bedrag van US$ 45 miljoen door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Een delegatie van de IDB, geleid door de transport specialist heeft een bezoek gebracht aan NV Havenbeheer.

Het bedrijf meldt dat er gewerkt wordt aan de verdere verbetering van de infrastructuur en de operaties door zorg te dragen voor een adequate en veilige infrastructuur. Mede alsook het faciliteren van de aanschaf en actualisering van apparatuur en digitale platforms om de handelslogistiek en de in- en uitklaring van goederen, te vergemakkelijken. De capaciteit en de elasticiteit van het aangrenzende wegennet en de toegang tot de haven zullen ook verbeterd worden. Bijkomend is ook van belang de institutionele capaciteit te versterken om een optimale uitvoering, duurzaam beheer van de activa en een adequate exploitatie te waarborgen.

Binnen dit project wordt ook opgenomen  de invoering van  intelligente vervoerssystemen voor verkeersregeling, -planning en -handhaving, terwijl de verkeerslichten en variabele verkeersborden zullen worden geïntegreerd voor de gedeelten die grenzen aan de haven en de omliggende wegen die leiden naar het havencomplex. Deze interventie moet ervoor zorgen dat de bijbehorende infrastructuur zal voldoen aan het universele toegankelijkheidsontwerp.
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May