SVJ wil onmiddellijke vrijlating Mones Nazarali
04 May, 13:02
foto


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) eist in een verklaring dat journalist Mones Nazarali (Actionnieuws Suriname en verslaggever Ishara TV) onmiddellijk wordt vrijgelaten. Hij is gisteren ingesloten nadat aangifte tegen hem is gedaan door regiocommandant Hemantkoemar Sardjoe en gewestelijk politiecommandant Daphne Lieveld. Deze inverzekeringstelling tast de vrije meningsuiting en persvrijheid aan.

De SVJ zegt nota bene op de Internationale Dag van de Persvrijheid opgeschrikt te zijn door de arrestatie van de journalist. Door de inverzekeringstelling zijn de vrije meningsuiting en de persvrijheid ernstig aangetast. De journalist heeft, zoals het gangbaar is in een rechtsstaat, gebruik gemaakt van zijn grondrecht om een geval, waarvan hij het vermoeden heeft dat daar, ‘mogelijk, onrecht, willekeur en corruptie’ plaatsvindt, publiekelijk besproken. Met het optreden van de politie wordt nu het accent verlegd naar belediging, smaad en laster van politiefunctionarissen. Op basis van ‘muilkorfwetten’ wordt de journalist ingesloten, zonder dat de rechter aan te pas is gekomen.   

Het voorval en de recente gebeurtenissen, zijn daarom een sterke aanwijzing dat in Suriname het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid ernstig in gevaar zijn, door gebruik van machtsmiddelen. Dit is onacceptabel.

De SVJ benadrukt ten overvloede dat koloniale muilkorfwetten, zoals die zijn gebruikt bij de recente aanhoudingen en nu in het geval Mones Nazarali, niet thuishoren in een gezonde democratische samenleving. Deze verouderde koloniale artikelen in het Wetboek van Strafrecht, zijn gemaakt om overheden, machtsinstanties en personen te beschermen. Zij verstommen het publieke debat, snoeren critici de mond en zorgen voor een angstcultuur in de samenleving. De SVJ schaart zich achter de internationale oproep van de Verenigde Naties aan regeringen de persvrijheid te respecteren en gebruik te maken van moderne burgerwetgeving.

In dat licht wijst de SVJ er op dat in de grondwet al een goede basis is gelegd, voor hoe moet worden omgesprongen met smaad, belediging en laster. Daarnaast verwijst de SVJ naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten, maar ook naar jurisprudentie op dit stuk. In alle gevallen geldt dat het recht van vrije meningsuiting zwaarder weegt en dat in geval van laster de burgerrechter aan te pas komt.

De SVJ, is niet slechts opgeschrikt en ontstemd maar vindt het beschamend dat juist onder de huidige regering, Suriname een ongekende val van 33 plekken heeft gemaakt op de World Press Freedom Index 2022. Hiermee is het gezicht van Suriname internationaal geschonden.

De muilkorfwetten dienen zo snel mogelijk te worden geschrapt uit de wetgeving, zoals dit zelfs door de ex-kolonisator is gedaan. De journalistenorganisatie is het aan zichzelf én de samenleving verplicht te eisen dat journalist Mones Nazarali per direct in vrijheid wordt gesteld en er een onafhankelijk justitieel onderzoek komt naar het voorval in Nickerie, staat in de verklaring namens de SVJ ondertekend door voorzitter Vishmohanie Thomas. 
Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August