PRO over functie president en partijvoorzitter
17 Jan, 18:53
foto


PRO: De Functie van President zou bij wet niet verenigbaar mogen zijn met voorzitterschap van een Politieke Organisatie.

Ons land kent een geschiedenis van presidenten die naast het presidentschap tevens ook het voorzitterschap voor hun politieke organisatie invulden.
Deze presidenten en partijvoorzitters waren/zijn :
• Ronald Venetiaan, president van 16 september 1991-15 september 1996 en van 12 augustus 2000 – 12 augustus 2010. Hij was de langst zittende president van Suriname en daarbij tevens  partijvoorzitter van de NPS van  1993 – 2012.
• Desiré Delano Bouterse, president van 12 augustus 2010 - 12 augustus 2020. Hij is  partijvoorzitter van de NDP vanaf 1987 tot heden.
•  Onze huidige president Chan Santokhi is president sinds 15 juli 2020 en voorzitter van de VHP sinds 2011.

President Venetiaan was een integer persoon en voldoende bekwaam om in ieder geval naar de buitenwereld de functie van president en partijvoorzitter strikt gescheiden te houden.
President Bouterse heeft ook menig aantal paarse vlaggen laten wapperen bij de opening van bruggen en wegen, waaruit blijkt dat hij  moeite had om zijn presidentschap en voorzitterschap uit elkaar te houden.
Onze president heeft ter gelegenheid van de 73e verjaardag van de VHP, 31 nationale decoraties uitgedeeld, welke allen door de VHP werden voorgedragen. 

Een voorzitter van een politieke organisatie zou moeten begrijpen dat het waarderen van leden die hard hebben gewerkt voor haar partij, een partijpolitieke aangelegenheid is en geen nationale aangelegenheid. Het buitengewoon waarderen middels nationale decoraties zou niet slechts mogen verwijzen naar partijleden die zich jaar en dag hebben ingezet voor een politieke partij. Nationale decoraties zijn bedoeld als bijzondere blijk van waardering vanwege buitengewone inzet en offers die mensen ten behoeve van het land hebben gebracht en daarmee de maatschappij nationaal of regionaal hebben gediend. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de gezondheidswerkers die de afgelopen 2 jaar gedurende de pandemie op uitzonderlijke wijze shift na shift hebben moeten draaien, veelal met besmettingsgevaar en onder soms bizarre omstandigheden.

Ons land worstelt met natievorming vanwege aanhoudende hardnekkige machtsconcentratie en corruptie  op basis van partijpolitiek. Een president zal daarom zorgvuldig moeten omgaan met elke benoeming, decoratie of samenstelling van commissies die zouden kunnen duiden op het handhaven of consolideren van persoonlijke en aan een partij gelieerde belangen. Als de president tevens voorzitter van een politieke organisatie is, dan wekt dit jammer genoeg snel de indruk dat belangen hierbij worden verstrengeld. Dit werkt stagnerend voor onze natievorming. De PRO is daarom van mening dat de de functie van president en partijvoorzitter, niet verenigbaar zijn.

De Partij voor Recht en Ontwikkeling wil via deze publicatie bepleiten dat het ambt van president in combinatie met de functie van partijvoorzitter bij wet verboden zouden moeten zijn. Dit ter bescherming van de integriteit van het ambt van de president, omdat uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat een strikte en gewenste scheiding van beide functies, president en partijvoorzitter, niet voor een ieder tot vanzelfsprekend gedrag behoort.

Politieke partijen kunnen eveneens in hun statuten opnemen dat bestuursfuncties niet verenigbaar mogen zijn met maatschappelijke topfuncties z.a. president of vice president. Zo kunnen wij samenwerken aan het verbeteren van ons politiek klimaat, namelijk politiek welke daadwerkelijk de wens van de samenleving tot uiting brengt en niet slechts de wens van een regerende partij. Dat zijn namelijk enge belangen en meestal geen nationale belangen.

Wilt u reageren? Dat kan via email: info@kiespro.com
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May