Bipat en Toelsie krijgen 3e en 4e leerstoel Medische Faculteit
13 Jan, 17:45
foto
Robbert Bipat (l) en Jerry Toelsie tijdens hun oratie in de Centrumkerk. (Foto's: Adek)


De voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Shanti Venetiaan, heeft woensdag 12 januari 2022, twee leerstoelen ingesteld. Robbert Bipat en Jerry Toelsie hebben voorafgaand aan de instelling hun oratie gehouden. Beide doktoren - nu ook professoren - hebben het hoogleraarschap aanvaard van hun respectievelijke leerstoelen.

Bipats inaugurele rede voor de leerstoel 'Fysiologie met de nadruk op Homeostase' had als titel 'Factoren die het behoud van de homeostase in het menselijk lichaam bevorderen – Een Fysiologisch Concept'. Toelsie heeft de leerstoel 'Pathofysiologie met de nadruk op chronische aandoeningen' aanvaard. Zijn rede was getiteld: 'De toepassing van pathofysiologische principes bij de aanpak van chronische aandoeningen'. Pathofysiologie is ziekteleer.

Homeostase staat voor een constante toestand van evenwicht. In dit geval van het constant houden van fysische, chemische en biologische factoren in ons lichaam. De homeostase kan steeds worden verstoord als de input of output van een van deze factoren verandert. Oorzaken voor verstoring zijn onder andere voeding, klimaatverandering, microbiële infecties en inwendige verandering van orgaanfuncties zoals van het hart, de bloedvaten, endocriene organen of uitscheidingsorganen. Bipat legde uit dat zolang de verstoring kan worden gecompenseerd en de homeostase behouden blijft, het lichaam gezond is. "Wanneer de compensatiemechanismen tekortschieten, worden wij ziek en kunnen wij bij aanhouden daarvan ook nog sterven."

Toelsie heeft van zijn kant aangegeven dat chronische aandoeningen wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Deze aandoeningen veroorzaken vele complicaties, verminderen de levenskwaliteit en arbeidsproductiviteit, zorgen voor vroegtijdige sterfte en hebben een enorme impact op de gezondheidszorg. De prevalentie van chronische aandoeningen wordt beïnvloed door een aantal modificeerbare en niet modificeerbare risicofactoren. Aanpak van de modificeerbare risicofactoren kan de prevalentie en vroegtijdige sterfte aanzienlijk verminderen. Het is daarom belangrijk, stelde hij, om de pathofysiologische mechanismen van chronische aandoeningen te bestuderen. Hierdoor ontstaat er een beter begrip van de ziekteprocessen, waardoor we in staat zijn effectievere preventieve en curatieve interventies te ontwikkelen.

De nieuw ingestelde leerstoelen zijn de 22e en 23e die vanaf de oprichting van de Universiteit aan de Faculteit der Medische Wetenschappen zijn ingesteld, zegt de universiteit in een persbericht. Het zijn de derde en vierde actieve leerstoelen aan deze faculteit: het gros van de eerder benoemde hoogleraren is al overleden. Twee daarvan zijn de universiteit in 2021 komen te ontvallen.
Advertenties

Monday 27 June
Sunday 26 June
Saturday 25 June