Zeven benadeelden willen schadevergoeding voor oplichting
11 Jan, 06:44
foto


Advocaat Urmila Jageswar heeft maandag namens zeven benadeelden aan de rechter gevraagd om een schadevergoeding. De benadeelden zouden zijn opgelicht door verdachte Maynox C. en/of heeft de verdachte gelden van de benadeelden verduisterd.

“Onze gemeenschap is voor de zoveelste keer geconfronteerd geraakt met pseudo verkavelaars die zich voordoen als eigenaren van verkavelingsprojecten. Nadat gelden van kopers zijn ontvangen, maken deze mensen zich onvindbaar. Of, als het ze niet lukt om zichzelf onvindbaar te maken, zorgen zij ervoor dat ze in elk geval geen vermogen hebben op hun naam en/of op naam van hun bedrijf, waardoor een civiel vonnis slechts een papieren tijger zonder tanden wordt, want er is geen enkel dwangmiddel om betaling af te dwingen”, zei Jageswar.

Zij voegde zich namens de benadeelden in de zaak als beledigde partij. De benadeelden hebben een kavel gekocht bij verdachte Maynox C. Verdachte heeft hen voorgehouden dat hij bevoegd was de kavels liggend in het project aan de Vredenburgweg en de Tout Lui Fautkanaalweg, te verkopen. Hij had ter plaatse een bord geplaatst met de naam van zijn bedrijf en contactnummers van hem en/of van zijn bedrijf. De benadeelden wisten niet en konden het ook niet weten dat verdachte niet bevoegd was de kavels te verkopen.

Maynox C. heeft zich vanaf het begin voorgedaan als te zijn de eigenaar van het perceel. Pas in februari 2019 vernamen de benadeelden dat niet Maynox C. maar ene K. de eigenaar is van het project. Maynox C. hiermee geconfronteerd door de benadeelden, gaf toe dat de percelen aan K. toebehoorden. “Hij deed voorkomen alsof hij toestemming had van K. om de percelen te verkopen. Hij verzekerde de benadeelden, die gelden hadden betaald voor de kavels, dat hij door tussenkomst van K. de kavels juridisch zou overdragen. Echter heeft hij geen enkele kavel tot de dag van vandaag overgedragen, simpel omdat hij geen enkele bevoegdheid had en heeft om de kavels te verkopen en ook geen lopende afspraken had met K. Er bestond geen enkele rechtsrelatie tussen de verdachte en K. En toch heeft hij de benadeelden steeds voorgehouden dat er wel een samenwerking was tussen hen”, stelt de advocaat.

Op 21 februari 2019 heeft K. zelf aangifte gedaan tegen Maynox C., daar hij merkte en begrepen had van derden dat de verdachte zich voordoet als eigenaar en de kavels verkocht. K. heeft duidelijk aangegeven dat hij geen afspraken had met de verdachte. De verdachte heeft de kavels verkocht voor bedragen variërend tussen de 7.500 en 8.500 euro.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July