Column: Ordehandhaving zoek; volk wordt gestraft
30 Nov, 00:59
foto


Het is zeker een onaangename verrassing dat de avondklok maar liefst twee uren is teruggezet. In plaats van vooruitgang omdat veel meer mensen gevaccineerd zijn, worden twee forse stappen achteruitgezet. Toen de besmettingscijfers nog boven de 100 waren per dag en veel meer mensen het leven lieten door Covid, is de avondklok gesprongen naar 23.00 uur. Toen was 31% van de getesten nog positief, terwijl volgens internationale normen het percentage positieven onder de 10% moet zijn om de ernstige longziekte te kunnen beheersen.

Velen hapten opgelucht schone zuurstof naar binnen, want na anderhalf jaar keerde de vrijheid weer beetjes bij beetjes terug. Immers, met avondklok heeft Suriname traumatische ervaringen. De beperking van de vrijheid duurt erg lang, zeker als die komt van een regering die zegt de rechten van de mens hoog in het vaandel te hebben. Als tijdens het Bouterse regime deze strenge regels nog gehandhaafd zouden worden, zou de orange movement in beweging zijn gekomen en klagen over machtsmisbruik.

Het is absoluut niet logisch dat de regering vanaf gisteren de avondklok heeft teruggedraaid naar 21.00 uur, terwijl afgelopen week is besloten dat er op 25 november geen totale lockdown zou zijn. De 46e Onafhankelijkheidsdag is ondanks gevaar voor mass spreading in vol ornaat gevierd. Alleen mocht het volk de parade en het defilé van huis uit volgen. Wat voor waardigheid straalt een nationale dag uit, als het volk thuis moet blijven maar de rest van de show gewoon doorgaat? De ernst van de situatie zou beter tot uiting zijn gekomen als er minder uitbundig was uitgepakt, want door samenscholing op grote schaal wordt het virus verspreid, gevaccineerd of niet.

De besmettingen zijn intussen verder gedaald en het percentage positieven is rond de 13% en gisteren zelfs 9.8%. De vierde golf is op de terugweg, maar het gevaar voor een vijfde golf is reëel aanwezig. Er zijn inderdaad teveel feesten en delen van de horecasector en overheidsfunctionarissen zijn hier mede debet aan. Wat moet er gedaan worden in zo een geval? De overheid moet ervoor zorgen dat de orde gehandhaafd wordt. Onder de neus van de politie wordt er gefeest, maar er wordt niet opgetreden. De regering lijkt de regie totaal kwijt te zijn op de ordehandhaving. In plaats van de hand in eigen boezem te steken, wordt de samenleving gestraft door de avondklok te vervroegen. Toch zullen alle feesten, ook van de regeringstop normaal doorgaan, terwijl mensen die zich aan de regels houden, worden gestraft.

Nita Ramcharan
Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August