Advocaat vraagt vrijspraak voor vrouw in oplichtingszaak
25 Nov, 16:20
foto


Advocaat Murwin Dubois heeft woensdag in zijn pleidooi vrijspraak gevraagd voor Simona V., die verdacht wordt van oplichting. Volgens hem is het bewijs van het willens en wetens handelen van Simona V. niet geleverd.

Ene P.M. heeft aangifte gedaan dat hij naar zijn zeggen door de voormalige minister van het Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) bewogen is tot afgifte van SRD 37.500 ten einde in aanmerking te komen voor een houtconcessie. Hij zou dat bedrag via Simona V. hebben doen toekomen aan de minister. Verder zou hij op instigatie van de minister anderen hebben geïnteresseerd die aan hem gelden hebben doen toekomen ten bedrage van totaal US$ 10.000.

Dubois vroeg de rechter niet mee te gaan met de conclusie van de vervolgingsambtenaar. De vervolgingsambtenaar komt tot de conclusie dat deze P.M. kennelijk de strafbare feiten samen met Simona V. heeft gepleegd en dat Simona V. niet als een weerloos werktuig van P.M. kan worden aangemerkt. Voor de advocaat is het duidelijk dat het brein achter het afhandig maken van geldbedragen, P.M. is.

Dubois zegt dat er geen enkel bewijs is geleverd dat Simona V. willens en wetens heeft meegewerkt aan de handelingen en daden van P.M. Dat blijkt uit de aangifte. Het is P.M. die zelf bij de aangifte aangeeft dat hij door de ex-minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is bewogen tot afgifte van geld en dat hij via Simona V. de gelden aan de minister heeft doen toekomen. “Uit de aangifte van P.M. kan onomstotelijk worden geconcludeerd dat niet hij Simona V. heeft gebruikt, dan wel heeft aangewend, doch dat het de ex-minister van RGB is die Simona V. heeft aangewend dan wel heeft gebruikt om van hem gelden te verkrijgen. Evenwel is uit het onderzoek komen vast te staan dat noch Simona V. noch de ex-minister het door P.M. bedoeld bedrag hebben verkregen. Simona V. en de ex-minister kennen elkaar niet”, aldus Dubois.

Advocaat Irvin Kanhai heeft op de vorige zitting zijn pleidooi gehouden voor Simona V. en ook vrijspraak gevraagd. Simona V. is voorlopig op vrije voeten. Zij verscheen in de rechtszaal.
Advertenties