RGD-directie kan zich niet houden aan afspraken met artsen
18 Nov, 05:58
foto


De leiding van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft onvoldoende geld waardoor de afspraken met de Vereniging van RGD-artsen (VRA) nog niet nagekomen kunnen worden. De RGD verkeert de laatste jaren in zwaar financieel weer, waardoor zij sterk afhankelijk is van overheidsondersteuning om de bedrijfsvoering in stand te houden.  

RGD-directeur Nishita Gajadin laat weten dat de wil aanwezig is, maar gezien de financiële positie van het bedrijf nog niet kan worden overgegaan tot betaling van de overeengekomen zaken. De VRA-artsen voeren beperkt hun werkzaamheden uit. “De poliklinieken zijn vooralsnog open en toegankelijk voor onze cliënten. Niet het gehele artsen korps neemt deel aan deze actie. Ook het overige medisch personeel is aanwezig," zegt Gajadin. 

De directeur onderkent dat de artsen recht hebben op de uitbetalingen, maar geeft aan dat de RGD ook afhankelijk is van de financiële ondersteuning vanuit het ministerie van Volksgezondheid. De VRA is op de hoogte van de situatie, zegt de directeur in een persbericht. Daarom ziet ze graag dat het pad van dialoog behouden wordt. Hierdoor kan er gezocht worden naar een middenweg in dit debacle. 

Advertenties