De eerste First Lady!
24 Oct 2021, 02:51
foto


Omdat krachtens de grondwet van 1987 Ir. Ramsewak Shankar de eerste gekozen president van de Republiek Suriname is geworden heeft dat tot gevolg gehad, dat zijn vrouw geacht wordt de eerste First Lady van de Republiek Suriname te zijn. Immers president Shankar was de eerste gekozen executieve president.

Dit neemt niets af van de voortreffelijke wijze waarop mevrouw Hilda Ramdat Misier inderdaad als wederhelft van de  waarnemend president van de Republiek Suriname mr. Lachmipersad Frederik Ramdat Misier, in de gemeenschap heeft gewerkt en gefunctioneerd. Zij was altijd door een ring te halen. Persoonlijk had ik een prettige werkrelatie met de wnd. president.

Hij was geen gekozen president vandaar dat de minister-president de politieke verantwoordelijkheid droeg en in de constellatie van de machtsverhoudingen toen was het militair gezag leidend. Wij hadden toen nog het parlementair- stelsel als grondslag en de functie van president was van ceremoniële aard. Om die redenen kon de wederhelft van de president niet de eerste First Lady (van Hindostaanse afkomst) zijn.

First Lady is een term en geen titel. Dit vindt geen bescherming in onze grondwet en draagt ook geen politieke verantwoordelijkheid. Dit is alleen bedoeld als respect aan de vrouw van de president. Blijkbaar vanwege de vele geheimen die ze  in de slaapkamer kan horen. En omdat het staatsrechtelijk eenmaal zo is dat naar een gekozen functionaris anders wordt gekeken en hij/zij ook anders wordt beoordeeld dan een benoemde, zal dat onderscheid blijven bestaan.

Het is voor de zuiverheid. Niets meer en niets minder.

Eugène van der San
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November