Reactie op Vreedzaam: Wanneer steekt U Uw hand eens in eigen boezem?
11 Oct, 20:45
foto


N.a.v. het artikel dat het geacht Assembleelid Mevr. Vreedzaam via Starnieuws heeft doen plaatsen, en jammer genoeg niet -zoals te doen gebruikelijk- de weg heeft gevolgd van het stellen van vragen in de Assemblee aan de Minister, zal ik toch nader ingaan op de uitlatingen en beweringen die zij daarin heeft gedaan en wel als volgt:

• Nadat in maart 2020 (om precies te zijn 13 maart 2020) bekend werd dat de eerste met Covid besmette persoon zich in ons land had aangediend, zijn er maatregelen genomen door de toenmalige regering. De eerste Covid- dode werd op 3 april 2020 geregistreerd. Op 25 mei 2020 zijn echter de landelijke verkiezingen zonder enige beperking van regeringswege gehouden. Er hebben zich diverse besmettingen toen voorgedaan, zelfs diverse leden van politieke partijen zijn toen het slachtoffer daarvan geworden.

• Dat de grenzen gesloten werden, en ook het luchtruim, was juist toen er nog weinig besmettingen waren, nieuw en nog vol te houden in een situatie die toen nog niet voor onbepaalde tijd leek te zijn. Naarmate de situatie langer en langer duurde en de economie daar zwaar onder te lijden had, terwijl de Staat nagenoeg failliet was en dus ook geen financiële injecties kon geven aan bedrijven en personen die behoeftig waren om te kunnen overleven, is er ten langen leste tot geleidelijke bijstelling overgegaan. Dat Suriname toen geprezen werd voor het feit dat zij het aantal besmettingen flink heeft kunnen tegengaan, is niet te vergelijken met de situaties die zich daarna hebben voorgedaan. De toenmalige regering heeft in het geheel niet te maken gehad met de zich later ontwikkeld hebbende mutaties van het Covid-19 virus, zoals de Britse variant, de Delta variant, de Manaus variant, allen vele malen besmettelijker en veelal ook met meer kans op sterfte. De tijdgeest heeft deze ontwikkelingen met zich meegebracht. Ook had de toenmalige regering nog niet te maken met vaccinaties. Het zijn twee totaal onvergelijkbare situaties. Elke vergelijking van de pandemie nu en zoals die was enkele maanden nadat die zich in ons land aandiende, is volstrekt zinloos.

• Deze regering en het Ministerie van Volksgezondheid heeft kosten noch moeite gespaard om aan zoveel mogelijk vaccins te komen, ondanks de zeer kritieke financieel-economische toestand waarin ons land was achtergelaten door de toenmalige regering. Zonder geld komt men haast nergens. Wij zouden net als vele landen achter in de rij moeten aansluiten om aan vaccins te komen en zouden onze bevolking wellicht pas tegen het eind van dit jaar echt kunnen helpen met vaccinaties. Onze regering heeft alle prioriteit gegeven, mede met hulp van ons bedrijfsleven, om toch op een richtige manier zo snel als mogelijk aan voldoende vaccins te komen. Nu hebben we reeds geruime tijd de beschikking over voldoende vaccins voor ons land, daarvoor hebben we ons bijzonder moeten inzetten, ondanks de zeer, zeer schaarse middelen, maar we zijn daarin geslaagd. (Op het punt van de vaccinaties kom ik later terug.) Wij hebben momenteel zelfs de relatieve luxe van het kunnen kiezen uit een viertal vaccins, een voldoende voorraad voor hen die wensen te vaccineren, iets waar ruim een jaar geleden niet eens van gedroomd kon worden. 

• Nee, wij vinden het wiel niet uit. Nagenoeg alle landen die aanvankelijk zeer succesvol waren in de bestrijding van de pandemie, hebben daarna prompt een enorme besmettingstoename gehad. Dit heeft alles te maken met de onvoorspelbaarheid van de agressieve mutaties van het virus. Ik noem in dit verband Taiwan, Duitsland, Israël, Australië, enz. Had men het oorspronkelijke Covid-virus goed onder controle, vervolgens bleek men niet berekend te zijn op een veel agressievere variant en liepen het aantal besmettingen toch fors op. Wij leren juist van andere landen en we houden in deze ook nauw contact met de PAHO en de WHO.

• Het is jammer dat de vergelijking met malaria en filaria wordt gemaakt door het geacht lid Vreedzaam. Wellicht is het lid Vreedzaam niet bekend met het verschil tussen een virus en een parasiet. Covid-19 is een virus en Malaria en Filaria worden veroorzaakt door een muskiet (Filaria kan ook door een vlieg worden overgebracht). Daar is geen sprake van een besmetting van mens op mens, in tegenstelling tot Covid-19. Echter hoeveel jaren heeft het geduurd voordat malaria en filaria onder controle konden worden gekregen hier? Talrijke jaren. Bovendien is daarbij geen sprake geweest van een pandemie! Realiseert u zich dat wel.

Hoe kunt u, juist het lid Vreedzaam namens haar partij, dan nog stellen dat deze regering juist de mensenrechten van de samenleving en de gezondheidswerkers bedreigt? Het lijkt de omgekeerde wereld wel, maar dan wel in een zeer ernstige vorm. Alsof men zich aan die zijde niet realiseert en wil realiseren wat men teweeg heeft gebracht en wat deze regering nu juist allemaal probeert te herstellen, ten behoeve van volk en vaderland!

Mw.Vreedzaam, de betekenis van het gezegde “Hand in eigen boezem steken”, nl. bij zichzelf te rade gaan of men niet schuldig is aan hetgeen men een ander verwijt, is volledig van toepassing op U. Tot morgen in DNA.

De Minister van Volksgezondheid
Drs.Amar N.Ramadhin


De volledige reactie van de minister kunt u hier downloaden.


pdf-icon.gif Reactie_op_Vreedzaam_11_okt_2021.pdf                
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October