Gajadien wil onderbouwing Euro 32 miljoen voor Carolina-brug
04 Aug 2011, 17:05
foto
De brug bij Carolina die niet afgebouwd is.


Het assembleelid Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) vraagt aan president Desi Bouterse een gedetailleerde onderbouwing over de Euro 32 miljoen voor de bouw van de brug over de Surinamerivier. De regering heeft aangekondigd een nieuwe brug te zullen bouwen bij Carolina. Volgens een raming van Openbare Werken is hiermee Euro 32 miljoen gemoeid. Er is een intentieverklaring getekend tussen minister Ramon Abrahams van Openbare Werken en Ballast Nedam.

In een schrijven aan de president wil het assembleelid geïnformeerd worden over de beweegredenen voor de locatiekeuze van de nieuw te bouwen brug. Gajadien wil weten waarom toch gekozen wordt voor een optie die veel duurder zou kunnen uitvallen dan de burg te bouwen op de bestaande locatie. Hij wenst te weten wat voor inbreng de Surinaamse ondernemers, aannemers en leveranciers zullen hebben bij dit bouwproject.

Gajadien vraagt of de bestaande brug gesloopt en de delen hergebruikt zullen worden voor andere infrastructurele doeleinden. Hij wijst erop dat het in deze toestand laten van de bestaande brug een belemmering en gevaar zal vormen voor de scheepvaart.

Het assembleelid verwijst naar de vragen die gesteld zijn tijdens de begrotingsbehandeling op 8 juli. Hij merkt op dat minister Abrahams oppervlakkig hierop is ingegaan. Volgens de VHP’er zijn er nog steeds grote vraagtekens over de hoogte van de aanneemsom. De nieuw te bouwen brug ligt ongeveer vijf kilometer verder van de huidige locatie. Hierdoor zullen onnodig extra kosten gemaakt worden voor de aanleg van nieuwe toegangswegen, terwijl deze infrastructuur op de bestaande bruglocatie reeds aanwezig is.


Advertenties

Tuesday 27 September
Monday 26 September
Sunday 25 September