Onderwijs zorgt onder gunstige voorwaarden voor laptops
13 Sep, 19:07
foto


Leerkrachten en leerlingen kunnen kwaliteitslaptops kopen tegen een lage prijs. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een publiek-private samenwerking aangegaan met het Surinaamse bankwezen en Suriname Cloud Services NV. Deelnemers aan het onderwijs kunnen de laptops aanschaffen met lange garantie. De banken ondersteunen dit project met een speciale financiering tegen een speciale rente en met een gunstige looptijd. Vanaf deze maand vindt de levering van de eerste laptops reeds plaats.

Digitalisering van het onderwijs is een speerpunt binnen het onderwijsbeleid van minister Marie Levens, meldt het ministerie. Digitaal onderwijs is een middel om de ontwikkeling van leerlingen te optimaliseren en educatieve organisaties efficiënter te maken. Hier gaat echter een grote investering mee gemoeid en de overheid beschikt thans niet over voldoende financiële middelen om dit te realiseren.

Het ministerie, het bankwezen en Suriname Cloud Services hebben de handen ineengeslagen en elkaar als partners gevonden. Het ministerie heeft voorwaarden bepaald waarbinnen leerkrachten en leerlingen op korte termijn over digitale hulpmiddelen kunnen beschikken. Het ministerie heeft via zijn partners afspraken gemaakt met internationale fabrikanten om te kunnen zorgen voor laptops tegen zeer lage prijzen met een lange garantieduur, gespecialiseerde klantenservice, een leenapparaat wanneer nodig en tegen zeer gunstige financieringstarieven bij de Surinaamse banken.

Hiermee kan daadwerkelijk een aanvang gemaakt worden met het implementeren van digitale leeromgevingen en de training en begeleiding van de gebruikers. Ook zal het beschikbare lesmateriaal ter beschikking zijn zodat dit niet via een internetverbinding gedownload hoeft te worden.

Dit betreft een niet-commercieel traject waarbij het ministerie toezicht zal blijven houden op de voortgang. ”Met dit project maken we een grote stap naar een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Vanaf oktober 2021 zal het vernieuwde onderwijssysteem van start gaan en digitalisering zal daarbij een belangrijke rol spelen.” Woensdag wordt het project gelanceerd.
Advertenties

Sunday 19 September
Saturday 18 September
Friday 17 September