De selectieve verontwaardiging van de fractie van de NDP
09 Sep, 18:46
foto


(Ingezonden)

Naar aanleiding van het artikel Al rijdt de leugen een Mercedes van de hand van de fractie van de NDP in de Nationale Assemblee, wenst de media commissie van de VHP als volgt te reageren.
Ten aanzien van de uitspraak dat de VHP niet met het IMF zou samenwerken is door de president zelf reeds vaker duidelijkheid verschaft. Het ging in deze om uitspraken gedaan in 2016.  De NDP regering besloot toen ondanks de aanwezige monetaire reserves van meer dan 700 miljoen, met het IMF in zee te gaan. De VHP heeft zich hier inderdaad tegen uitgesproken aangezien er toen voldoende opties aanwezig waren om de economie van het land weer op het goede spoor te krijgen.

Bij haar aantreden in 2020 trof de VHP echter een lege schatkist aan met een monetaire reserve van negatief 162 miljoen US-dollar en een disproportioneel grote buitenlandse schuld die er toe zou leiden dat wij als land in default zouden raken. De gang naar het IMF als lender of last resort, was helaas de enige optie. De toekomst zal uiteraard uitwijzen dat de keus om met de ondersteuning van het IMF een gedegen herstelprogramma uit te voeren, de juiste is geweest.

Ten aanzien van de keus van de regering om een lease overeenkomst aan te gaan voor de aanschaf van een ambassade voertuig voor een maandelijks bedrag van 1100 euro is door het CDS reeds een verklaring uitgegeven. Als gekeken wordt naar het type voertuig, mag het duidelijk zijn dat dit geen ongebruikelijke keus is binnen de internationale diplomatie. Ook moet niet uit het oog worden verloren dat het hier gaat om de grootste en drukste ambassade van de Republiek Suriname overzee.

De fractie van de NDP zou echter karakter getoond hebben indien zij ook van zich had doen spreken toen een NDP minister besloot zijn voertuig te pimpen voor een bedrag van meer dan 150 duizend US-dollar of toen in 2012 besloten werd in Parijs een ambassadegebouw aan te schaffen voor bijna 7 miljoen euro. Inmiddels weten wij dat de aankoop van dit gebouw op een grote fiasco is uitgelopen. Vanwege ernstige vermoedens van corruptie bij het aangaan van de koop, belandde deze case zelfs op het bord van de PG.

Het mag duidelijk zijn dat niks dat de huidige regering onderneemt de goedkeuring draagt van de NDP. Zo is er veel kritiek geuit op het bezoek van een regeringsdelegatie onder leiding van president Santokhi momenteel aan Nederland. Feit is echter dat er voor het eerst na vele jaren weer op het hoogste niveau overleg plaatsvindt tussen Suriname en Nederland.

Gedurende de vorige regering was een dergelijk bezoek ondanks de vele zaken die onze landen met elkaar verbinden, absoluut ondenkbaar. Een ieder weet ook dat wij als land tijdens de vorige regeerperiode steeds verder in een isolement geraakten. Wij juichen het dan ook toe dat de huidige regering er alles aan doet dit isolement te doorbreken en dat Suriname internationaal weer op de wereldkaart geplaatst wordt. Uiteindelijk zullen wij als land hier met ons allen de vruchten van plukken.

VHP mediacommissie
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October