President: Rechterlijke macht krijgt alle steun regering
28 Aug, 06:56
foto
President Chan Santokhi vrijdag in De Nationale Assemblee.


President Chan Santokhi heeft het standpunt van de regering over de Amnestiewet van 5 april 2012 onomwonden kenbaar gemaakt in De Nationale Assemblee vrijdag. Er was volgens hem sprake van inmenging in een lopend strafproces. Ondanks zware aanvallen heeft de rechterlijke macht haar integriteit en onafhankelijkheid behouden. De rechtsstaat is overeind gebleven en zal alle steun krijgen. De regering zal meewerken om de omstreden Amnestiewet in te trekken, nu deze is goedgekeurd door De Nationale Assemblee.

Er hebben ernstige schendingen van mensenrechten plaatsgevonden in december 1982. Dat is ook geconstateerd door het Constitutioneel Hof. De gewijzigde Amnestiewet is in strijd met de rechtsorde. Deze wetswijzigingen kunnen daarom niet worden gehandhaafd. De rechterlijke macht zal van de regering alle ondersteuning krijgen en worden versterkt, benadrukte de president. Volgend jaar krijgt de rechterlijke macht haar eigen budget en kan dan zelf beslissen over de financiële uitgaven.

Alle maatregelen zullen worden genomen, opdat de rechterlijke macht haar werk onbelemmerd en onbevreesd kan doen. De regering ondersteunt de initiatiefwet. De oorspronkelijke wet van 1989 blijft overeind. De regering is klaar om goedkeuring te geven aan de uitvoering van het besluit van De Nationale Assemblee die de wijzigingen van 5 april 2012 heeft ingetrokken.

Op vragen over partijtijdigheid door het Assembleelid Ebu Jones (NDP), omdat er wordt gesproken van Decembermoorden, zei de president dat rechtszaken openbaar zijn. De tenlastelegging is medeplegen van moord.
Advertenties