Column: Vals spel of schone prestatie?
04 Aug, 00:59
foto
Hans Breeveld


Er ging een golf van verontwaardiging door Suriname toen aan het licht kwam dat ‘gezondheidswerkers’ geld hadden aangenomen van mensen, die er een vals Covid-19 vaccinatiebewijs voor in de plaats kregen. Tientallen euro’s werden per persoon betaald, terwijl ze het vaccin niet toegediend kregen. Zittend in hun auto – de zogenaamde drive thru wijze - spoten de ‘gezondheidswerkers’ boven, naast of voor de arm van betrokkene de ampul leeg.

Begrepen deze ‘gezondheidswerkers’ hun beroep wel en de consequenties van hun handelen? Ik ben het helemaal eens met mensen die vinden dat deze professionals tussen aanhalingstekens voor het leven uit dit beroep verbannen moeten worden. Maar ook medeplichtigen mogen niet vrij uitgaan. Het verrassende bij dit soort gevallen is dat ook personen, die weleens publiekelijk anderen of de gemeenschap hebben getild, hun verontwaardiging over deze daad van de daken schreeuwen.

Deze selectieve verontwaardiging bracht mij terug naar 2010. In aanloop naar de verkiezingen hadden vertegenwoordigers van A Combinatie in enkele kiesdistricten de kandidatenlijsten te laat ingediend. Jennifer van Dijk- Silos, de toenmalige voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, kende geen genade: “Laat is laat”. Deze uitspraak werd meteen een gevleugelde uitdrukking. “Laat is laat” hoorde ik uit vele kelen, ook van mensen die bekend stonden als notoire laatkomers.

Het is zo gemakkelijk anderen te veroordelen voor fouten waar wij ons frequent  aan bezondigen. Voer voor psychologen? Zij die vertrouwd zijn met de Bijbel weten wat Jezus zei toen een horde mensen een vrouw naar hem bracht, die betrapt was op het plegen van overspel. Gewapend met stenen vroegen ze aan Jezus of die vrouw niet gestenigd moest worden. Zijn antwoord was kort en duidelijk: “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”. Jezus kent namelijk al de zijnen, maar ook al de zwijnen. Geen één gooide een steen. Allen liepen weg!!!

Het lijkt mij onvoldoende om slechts te babbelen over fraudeurs, bedriegers, oplichters en wat dies meer zij. Wat doet u om deze de pas af te snijden en dit soort handelen terug te dringen of uit de maatschappij uit te bannen? Of hoe vaak bent u medeplichtig geweest aan dat wat u nu veroordeelt? Door enerzijds te veroordelen en anderzijds daaraan mee te doen zijn wij medebouwers aan een hypocriete samenleving, waar valse vooruitgang de norm zou kunnen worden.

Net als velen kijk ik zoveel als mogelijk naar de Olympische Spelen 2020 die tot 8 augustus plaatsvinden in Japan. Voor mij is een essentiële maatstaf van de Olympische Spelen dat je niet alleen sportieve maar vooral eerlijke prestaties moet leveren. Het is inspirerend te zien hoe atleten zich tot het uiterste inspannen om hun sportieve kunnen te tonen. Wie op welke wijze dan ook vals speelt wordt gediskwalificeerd. De mensen die daar hun prestaties tonen hebben die vaardigheden verkregen door hard te werken, offers te brengen en door te zetten. Dat is de eerlijke vooruitgang.

Essentieel bij de spelen is echter ook de beloning. Na uitzonderlijke prestaties kunnen sporters naar huis terugkeren met medailles in 3 kleuren en soorten edelmetaal.
Terwijl Ik hiernaar kijk, denk ik telkens of het in ons land niet een handje zou helpen als wij in alle sectoren waarin onze mensen werkzaam zijn meer en betere beloningen zouden geven, dan om slechts bij vals spel personen te bestraffen door hen te kruisigen. Zou het niet een gewoonte moeten worden om jaarlijks dé employee van het bedrijf, dé onderwijzer van de school, dé verpleegkundige, dé landbouwer van het district, dé politieagent van een ressort of dé douaneambtenaar uit te roepen? Ooit las ik het volgende citaat: When I am right nobody remembers, when I am wrong nobody forgets.

Een oud Nederlands spreekwoord luidt: Gelegenheid maakt de dief. Zo een gelegenheid is snel geschapen. Oplichting kan door slechts één persoon gepleegd worden. Bij de meeste andere vormen van corruptie heb je aan twee personen genoeg. De persoon c.q. personen die de corruptieve handeling bedenkt/bedenken en/of initieert/initiëren en anderen die daarvoor wensen te betalen. Hoe vaak hebt u een lekkers gegeven terwijl u weet dat er vals wordt gespeeld? Ook hier geldt It takes two to tango. Hoe vaak danste u mee?

Hans Breeveld
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May