Diaspora Bank in Nederland
02 Aug, 22:38
foto


In Nederland wonen ca 150.000 Surinaamse Nederlanders (personen geboren in Suriname) en ca 230.000 Nederlanders, van wie hun ouders of grootouders of overgrootouders in Suriname zijn geboren. De personen (zoals hiervoor beschreven) worden Surinaamse Nederlanders genoemd. In aanloop van de parlementsverkiezingen in Suriname (De Nationale Assemblee) in mei 2020 werd de term 'Diaspora' gelanceerd.

Suriname was al vóór mei 2020 technisch failliet. Suriname was in zwaar economisch weer. Een aantal personen in Nederland kwam met de term 'Diaspora kapitaal' en vertelden aan de huidige president van Suriname dat de Surinaamse Nederlanders samen over een zeer groot vermogen aan euro’s beschikken en bereid waren een groot deel van dit kapitaal in Suriname te investeren. Met het 'Diaspora kapitaal' zou er verlichting voor het Surinaamse volk komen. De term 'Diaspora kapitaal' is in 2020 heel vaak gebruikt en heden ten dage is deze term een geliefd gespreksonderwerp (zowel positief als negatief) in Suriname en ook in Nederland.

In 2008 ben ik in Nederland gestart met het promoten van outsourcing naar Suriname (jaarlijkse congres) en vanaf 2014 met de bijeenkomsten (Wonen, Werken & Ondernemen in Suriname). De promotie houdt in: de werkgelegenheid in Suriname te vergroten en meer mensen in Suriname te laten wonen, werken en ondernemen. De vele gesprekken met de Surinaamse Nederlanders waren voor mij aanleiding om over het volgende financieringsmodel te praten: 10.000 personen (bij een gemiddeld verblijf in Suriname van een jaar) zorgen ervoor dat er ca 84 miljoen direct in de Surinaamse economie komt (10.000 maal 700 euro maal 12). Suriname moet er wel voor zorgen, dat het verblijf aantrekkelijk en veilig is.

Van 2008 tot maart 2020 nam de groei van de (Surinaamse) Nederlanders in Suriname behoorlijk toe en stroomden de euro’s in Suriname rijkelijk. Dit bedrag, dat jaarlijks in de Surinaamse economie terecht komt, is het geld van de (Surinaamse) Nederlanders en wordt nu 'Diaspora kapitaal' genoemd. De coronapandemie heeft roet in het eten gegooid voor wat betreft het reizen naar Suriname en toename van de euro’s. De geldovermakingen naar Suriname gaan wel onverminderd door.

ABN Amro Holding N.V. heeft op 18 december 2000 haar activiteiten in Suriname voor een bedrag van 'rond de NLG 10 mln' verkocht aan Royal Bank of Trinidad en Tobago (RBTT). Destijds was ik en vele andere collega’s van ABN AMRO teleurgesteld in het besluit van de bank. Heel veel (Surinaamse) Nederlanders en Surinamers hadden een bankrekening bij ABN AMRO. Hun pensioengelden en AOW- uitkeringen werden op hun bankrekening in Nederland gestort. Anno nu is deze bank in handen van Republic Financial Holdings Limited (RFHL), die o.a. banken heeft in o.a. Guyana, Barbados, Grenada, Ghana, Suriname, en andere financiële instellingen. De officiële naam van deze bank in Suriname is Republic Bank (Suriname) N.V.

Vele (Surinaamse) Nederlanders, Surinamers en bedrijven hebben via de media vernomen, dat er gewerkt zal worden om een Diasporabank in Nederland op te richten. De Nederlandse Bank stelt zware eisen bij het oprichten van een nieuwe bank in Nederland. Het bewandelen van een dergelijk traject zal mijns inziens heel lang duren. Vandaar dat ik de vrijheid neem om erop te wijzen, dat een Nederlandse bank een Surinaamse bank kan overnemen. Uiteraard met toestemming van financiële autoriteiten. Een dergelijke overname zal sneller kunnen plaatsvinden (de Surinaamse regering is namelijk voorstander van een diasporabank).

Het geldverkeer tussen Europa en Suriname zal aanzienlijk verbeteren. Het overmaken van gelden van een Nederlandse bankrekening naar een bankrekening van dezelfde bank in Suriname en andersom, zal het geldverkeer tussen deze twee landen verbeteren. Het vertrouwen bij de natuurlijke personen, bedrijven en organisaties voor wat betreft geldzendingen, zal toenemen, waardoor het girale geldverkeer een boost zal krijgen. Hierbij mijn oproep aan de betrokkenen deze mogelijkheid serieus in gang te zetten.

Dennis Lapar
Bankconsultant
d.lapar@kpnplanet.nl
Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September