NDP: Offers samen dragen
20 Jul, 11:33
foto


Het is goed om als gelovigen erbij stil te staan dat het pas in 2011, tijdens de regering-Bouterse was, dat de viering van het offerfeest Ied-ul Adha werd verheven tot een nationale vrije dag. Het is alom bekend dat Ied-ul Adha één van de twee islamitische feestdagen is die wereldwijd wordt gevierd. Ied-ul Adha wordt op de 10e dag van de 12e maand Dhu-Al-Hijjah gevierd ter afsluiting van de pelgrimstocht naar Mekka. Moslims over de gehele wereld herdenken het geloof, de beproeving, de ontbering en de toewijding van de profeet Abraham in Allah. Op deze dag worden na het Ied-gebed runderen, schapen en geiten door moslims geslacht, waarvan vervolgens een deel van het vlees aan behoeftigen wordt geschonken.

De vraag naar het geslacht vlees is behoorlijk toegenomen en moslims proberen zoveel mogelijk te voorzien. Het juk van de vele hoge prijzen en de toegenomen kosten voor basisvoorzieningen in ons land maken het offeren op zich ook tot een uitdaging. Desalniettemin, is het feest niet minder belangrijk! Komt er nog eens bij dat de regering vanwege de Covid-19 pandemie een total lockdown handhaaft zoals voor andere feestdagen. Het offerfeest zal in klein familie verband gevierd worden met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen. Wij beseffen dat er constant offers worden gebracht en dat deze met alle goede intenties nooit verloren gaan.

Net zoals wij het offerfeest samen vieren, zullen wij dit land samen moeten opbouwen. De NDP heeft in goede en slechte tijden altijd bewezen samen met het volk te staan en de offers samen te dragen. De partij-idealen als saamhorigheid, eenheid, broederschap en respect onderstrepen de boodschap van de partij. De NDP heeft vanaf de uitbraak van de Covid-19 pandemie vorig jaar steeds geprobeerd mensenlevens te sparen en betreurt het dat er toch zoveel slachtoffers zijn geëist. De zaak is zo ver voortgeschreden dat we na een jaar staan voor wel of geen vaccinatie.

De NDP heeft als verantwoordelijke partij, die de mens centraal stelt, ervoor gekozen om deel te zijn van de oplossing. Met respect naar ieders individuele keuze en overtuiging heeft de NDP gemeend haar bijdrage te leveren aan de vaccinatiecampagne en is enorm verheugd dat er keuze in vaccins is. Wij roepen de gemeenschap en in het bijzonder onze NDP leden op om zich te laten vaccineren om zichzelf en de medemens te beschermen.

Het brengen van offers geldt voor eenieder, niemand uitgesloten, dus laten wij de hoop uitspreken dat de offers die wij nu brengen, erin resulteren dat wij Ied-ul Adha volgend jaar, ietwat uitbundiger met elkaar kunnen vieren.

De NDP wenst aan de moslimgemeenschap en u allen, een plezierige en bezinningsvolle dag toe.

Ied-ul Adha Mubarak.

NDP Media en Communicatie
Advertenties