De koopkrachtverlichtende maatregelen op een rijtje
11 Jun, 06:39
foto
Een overzicht van de maatregelen die president Chan Santokhi heeft bekendgemaakt. Een deel is per direct ingegaan.


President Chan Santokhi heeft diverse koopkrachtverlichtende maatregelen aangekondigd per 9 juni. Hoewel een deel van de subsidies wordt afgeschaft, blijven diverse producten nog gefinancierd. Hoewel de Surinaamse Waterleiding Maatschappij in ernstige financiële problemen verkeert, wordt het tarief voor de huishoudens die onder de 16 kubieke meter water per maand verbruiken, niet verhoogd.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen legt uit dat de kostprijs voor 1 kubieke meter water de SWM SRD 18.47 kost. De tarieven die gevraagd worden aan huisaansluitingen is SRD 2.64 en SRD 2.71. De tarieven voor huisaansluitingen boven de 16 kubieke meter per maand gaan naar SRD 18.47 per liter. De prijs voor commerciële aansluitingen gaat per juli naar SRD 20.31 per kubieke meter. Openbare aansluitingen zullen per 1 september gefaseerd SRD 12.93 betalen. Voor ziekenhuizen en sociale instellingen gaat het tarief van SRD 6.49 voor duizend liter naar SRD 14.78.

Huidige SWM kostprijs (TH) en nieuwe tarieven (TN)

President Santokhi en minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning hebben benadrukt op de persconferentie woensdag, dat de koopkrachtversterking uit de begroting zal worden gefinancierd. Door prudent beleid zijn er meer inkomsten volgens de bewindslieden, terwijl er bezuinigd wordt aan de uitgavenkant.

De SRD 1000 die de ambtenaren en personen in de zorgsector krijgen, is een bruto bedrag. Voor de laagste groepen geldt dat ze SRD 961,60 (96%) en SRD 932,66 (93%) netto zullen ontvangen. Voor de hogere inkomensgroepen is het netto bedrag SRD 580 per maand (58%).

Vooruitlopend op de uitvoering van het Herstelplan en het IMF-programma heeft de regering besloten een koopkrachtinjectie te geven. In het Herstelplan is er een sociaal vangnet opgenomen. Intussen wordt er met de vakbeweging en het bedrijfsleven verder gesproken over een sociaal contract.
Advertenties