To vaccinate, or not to vaccinate
09 Jun, 16:46
foto


De kop boven dit artikel is een parafrase, formulering van een zin of tekst in andere woorden, in dit geval het alom bekende 'to be, or not to be'.

De versregel "To be, or not to be (that is the question)" komt hit Hamlet (Act III, Scene I), van William Shakespeare geschreven omstreeks 1600. Het is een van de meest aangehaalde citaten uit de hele wereldliteratuur en ook het bekendste fragment uit de monoloog van Hamlet. Geparafraseerd betekent het gedicht ongeveer het volgende: "De vraag is: is het beter om te leven dan wel dood te zijn? Is het nobeler om geduldig alle onheil te ondergaan die het lot je toewerpt of valt het te verkiezen om de strijd tegen alle zorgen te beëindigen door gewoon jezelf te doden?" (https://nl.wikipedia.org/wiki/To be, or not to be)

Gefascineerd door allerlei geruchten die over het vaccineren de ronde doen, voelde ik mij geroepen een bijdrage te leveren aan het ontzenuwen van nieuwtjes die rond gaan, maar niet zijn of worden bevestigd, zodat we niet zeker weten of ze op waarheid berusten. De volgende uiteenzetting is het resultaat van deskresearch: onderzoek van achter mijn bureau, waaronder het bestuderen van literatuur in de vorm van boeken en artikelen en informatie zoeken via databases op internet.  

Pro en contra (verplicht) vaccineren

De ziekte Covid-19 en het vaccineren daartegen maken veel emoties los in de samenleving, zowel bij voor- als tegenstanders, emoties die hebben geleid tot antivaccinatie in de strijd voor vrijheden en rechten. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen verplichte en gewenste vaccinatie voor toegang tot scholen en hoger onderwijs. Geen enkele overheid kan of zou vaccinatie verplicht mogen stellen, wat inhoudt dat elk individu, elk afzonderlijk persoon, kan worden gedwongen om zich tegen zijn wil te laten vaccineren. Maar het enige doel van de overheid is om het welzijn van al haar burgers te beschermen, want gezondheidszorg is staats zorg. Op grond daarvan hebben burgers geen onbeperkte rechten om welzijn en leven van anderen in gevaar te brengen, in strijd met overheidsbeslissingen. Het verplicht dragen van veiligheidsgordels in de auto, valhelmen op brom- en motorfietsen, het verbod op rijden onder invloed en roken in openbare ruimten, zijn allemaal voorbeelden van het principe van evenwichtige rechten, waar niemand zich tegen verzet omdat hij zich in zijn bewegingsvrijheid, zijn recht, beknot voelt.

Verschillende coronavaccins

In de strijd tegen Covid-19 worden meerdere coronavaccins gebruikt. Alle vaccins voorkomen dat mensen ziek worden van het coronavirus. Maar de manier waarop de vaccins werken, is verschillend. De in Nederland goedgekeurde coronavaccins zijn: Moderna, BioNTech/Pfizer (Comirnaty), AstraZeneca en Janssen. Dit zijn moderne vaccins, die nauwelijks nog lijken op de allereerste vaccins. Die klassieke vaccins bevatten een verzwakte variant van de ziekteverwekker. Dat gaat eeuwen terug, toen de Britse plattelandsarts Edward Jenner ontdekte dat kinderen op een boerderij minder vaak pokken kregen dan kinderen in de stad.

“Hij ontwikkelde eind achttiende eeuw een vaccin tegen de pokken, een ziekte welke in die tijd jaarlijks duizenden doden eiste. De arts toonde de nauwe verwantschap tussen koeien-, paarden- en mensenpokken (smallpox) aan en ontdekte dat hij mensen immuun kon maken voor de pokken door hen te besmetten met het koepokvirus. Dat we inentingen tegen allerhande ziekten tegenwoordig 'vaccins' noemen danken we aan Jenner. Het woord vaccin is namelijk afgeleid van het woord vaccinia, de Latijnse medische benaming voor het koepokkenvirus.

Variolatie
Hoewel Edward Jenner vaak beschouwd wordt als de grondlegger van de moderne vaccinatie, werd er voor die tijd ook al gebruik gemaakt van allerhande vormen van vaccinaties. Om mensen te beschermen tegen het levensgevaarlijke pokkenvirus werd bijvoorbeeld lange tijd gebruik gemaakt van de gevaarlijke en wat primitieve techniek genaamd variolatie, een verwijzing naar het Latijnse woord voor pokken: variola. Bij deze techniek – die onder meer eeuwenlang veel gebruikt werd in China, Perzië, Turkije en India – werd pus uit de wonden van pokkenlijders via sneetjes in de huid van gezonde mensen ingebracht. Door alleen pus te gebruiken uit de wonden van mensen die leden aan een lichte variant van de ziekte (variola minor), hoopte men dat de ontvangers ook alleen de lichte variant zouden ontwikkelen en daarmee genoeg antistoffen opbouwden om beschermd te zijn tegen het ernstige pokkenvirus: variola major. Vanaf ongeveer de zeventiende eeuw werd variolatie ook steeds vaker toegepast in Europa”. (Bron: https://historiek.net/edward-jenner-vaccinatie-pokken-geschiedenis/139068/)

Welk coronavaccin is het beste?

In 2019 ontstond in China een nieuw virus, het coronavirus, dat zich al snel wereldwijd verspreidde. Het virus heeft een grote impact op ons dagelijks leven en er zijn in binnen- en buitenland, al veel mensen overleden aan de gevolgen ervan. Dit en nog veel meer kunt u allemaal zien en horen als u gaat naar welk coronavaccin is het beste? - https://www.youtube.com › watch

George Orie
Doen!
Advertenties