Jennifer Simons: Hoe snel uit Covid-situatie geraken
31 May, 13:22
foto
Ex-Assembleevoorzitter tevens arts, Jennifer Simons.


Ex-Assembleevoorzitter tevens arts Jennifer Simons maakt zich enorme zorgen over de crisissituatie rond Covid-19. "Het moment is nu aangebroken om ons niet meer primair af te vragen hoe we hier zijn gekomen maar ons allemaal vooral bezig te houden met de vraag hoe we als land uit deze situatie geraken en snel. Anders zullen we vele honderden of meer mensen verliezen aan Covid-19," uit Simons haar bezorgdheid tegenover Starnieuws. 

De Covid-besmettingen nemen enorm toe. Ziekenhuizen kunnen het niet meer aan. Er moeten bij behandeling nu keuzes worden gemaakt en personen zijn gestorven wachtende op een plek in de ICU. Anderen zijn gestorven nadat ze plek moesten vrijmaken in de ICU aan de beademing. Geneesmiddelen ontbreken. De medische staf en verpleging zijn aan de grens van hun kunnen. Zuurstof, noodziekenopvang en geneesmiddelen beschikbaar maken zijn logische cito-maatregelen maar als de toename zo doorgaat zullen ook die overspoeld raken door de grote aantallen patiënten. De doden zullen ook vallen onder mensen zonder covid-besmetting want de reguliere zorg staat ook onder grote druk.
 
De vraag is wat te doen
Het is volgens Simons duidelijk dat het vaccinatieprogramma moet worden uitgebreid met meer doses en meer soorten vaccins. "Maar dat zal ons nu niet helpen de besmettingen van de komende weken en zelfs de eerste maanden te voorkomen. Er moet zo snel mogelijk iets worden gedaan om de transmissie te verminderen". Een totale lock down is wat in deze situaties tot nu is uitgevoerd in vele landen om enige vermindering te brengen in het aantal infecties en hospitalisaties. De sociale gevolgen daarvan zijn enorm en het kan alleen effectief worden uitgevoerd als alle randvoorwaarden kunnen worden geschapen. Onder de omstandigheden van vandaag in Suriname lijkt dat niet gemakkelijk haalbaar.

"Er is voldoende deskundigheid in Suriname en deze moet ongeacht politieke, religieuze en andere scheidslijnen worden ingezet en moet zich willen inzetten om maatregelen voor te stellen en te helpen uitvoeren, die effectief en haalbaar zijn. Actoren in de private sector moeten worden betrokken om oplossingen te vinden voor de problemen die er voor burgers en bedrijven ontstaan tijdens de aangekondigde lock down. Hoe langer een lock down duurt, hoe hoger ook de sociale en economische prijs daarvan, hoe iedereen ook zijn best doet en hoe effectief het ook kan zijn voor het verminderen van besmetting. Er moet dus ook worden gekeken naar andere mogelijkheden," benadrukt Simons, die ook ondervoorzitter is van de NDP.

Er is behoorlijk wat onderzoek gedaan en het is zeer waarschijnlijk dat er enkele middelen zijn om Covid-besmetting te voorkomen of na besmetting milder te laten verlopen zodat er minder mensen in het ziekenhuis terecht komen. Verschillende landen hebben deze middelen nu ook veilig toegepast. "Op dit moment waarin we onze burgers geen behandeling kunnen garanderen omdat de zorg het niet aan kan is het tijd om te bekijken of de gunstige resultaten die worden gemeld van onder andere ivermectin en budosenide inhalers kunnen helpen levens te redden in Suriname.
Er zijn voldoende patiënten om nu eigen clinical trials te doen indien we van mening zijn dat we landen als India, Mexico en nog veel andere niet zonder meer willen volgen in de toepassing van deze middelen. Zij hebben grote vermindering in opnames in het ziekenhuis en sterfte gerapporteerd."

Het is belangrijk dat de gemeenschap de instructies van de overheid volgt. Het is even belangrijk dat de overheid luistert naar de adviezen van alle andere deskundigen en betrokkenen, zegt Simons.
Advertenties