Amoksi en Prade: Meer bevoegdheden inlichtingendienst nodig
02 May, 18:17
foto
Korpschef Roberto Prade en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie donderdag op een persconferentie. (Foto: René Gompers)


De politie wil voor haar inlichtingendienst meer bevoegdheden hebben. Deze moeten bij wet geregeld worden. Maar deze bevoegdheden grenzen aan het schenden van de privacy. Door de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden is de politie in staat om bijvoorbeeld infiltraties en (verdachte) individuen of organisaties voor langere periode in de gaten houden. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en korpschef Roberto Prade benadrukken dat ook de Wet op Privacy behandeld of aangenomen moet worden “zodat er balans is.”

Amoksi en Prade hebben op een persconferentie onder andere uitgelegd wat er nog meer nodig is om de criminaliteit te beheersen. Tijdens een presentatie is aangegeven dat “over het algemeen de criminaliteit is afgenomen”. Veel van de criminele activiteiten zijn in de kiem gesmoord, of zijn daders snel gepakt, omdat de politie op tijd kon optreden op basis van goede informatie.

Amoksi haalt aan dat de politie “meer gebalanceerde bevoegdheden” nodig heeft om de zware criminaliteit aan te pakken. “We gaan ernaar toe werken dat we die Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden kunnen aannemen,” deelt hij mee. “Het optreden van opsporingsdiensten moet altijd gereguleerd zijn. Het is dus zaak dat we de privacy wetgeving ook aannemen zodat er balans is in het optreden.”  

Prade geeft aan de inlichtingen- en opsporingsdiensten al op bepaalde gebieden versterkt wordt. De politie is bezig een tiplijn aan te leggen waar ingekomen informatie professioneel verwerkt zal worden. De inlichtingendienst is wel 'enigszins' versterkt met mankracht. Er wordt meer personeel aangetrokken maar er zijn logistieke problemen. Er zijn minimaal 30 auto’s nodig om onder andere het observatiewerk effectief te doen, geeft de korpschef aan. De inlichtingendienst heeft ook meer apparaten en materiaal nodig. “Maar compleet zal het sowieso zijn met de wet BOB, Bijzondere Opsprongsbevoegdheden, als die wordt aangenomen door De Nationale Assemblee,” stelt Prade.

“De Assemblee zal op de proef worden gesteld,” merkt Prade op. “Criminaliteit is over het hele land. Wij van de politie hebben een deeltaak daarin. Maar als de Assemblee ons kan helpen om die wet erdoor te krijgen, zal dat sowieso zorgen voor een betere slagkracht van de politie. We denken daarbij aan infiltraties, inkijk operaties, observaties. Niet als de politie een keer langs je woning is gereden is het een observatie. Het moet stelselmatig gebeuren. En dat mag niet volgens de wet. De politie mag dat ook niet doen. Maar als de wet wordt aangenomen zal de politie dat wel kunnen doen.”

“Natuurlijk begrijpen wij dat er een spanningsveld is,” voegt Prade er aan toe. “Het komt op het stuk van privacy enzovoorts. Maar daartegenover staat ook de privacy wetgeving. Het is natuurlijk zaak dat die wet wordt aangenomen zodat er balans is. En daar waar de politie een scheve schaats heeft gereden, zal er sowieso corrigerend worden opgetreden.” Prade verzekert dat het toepassen van deze “ingrijpende middelen” onder toezicht zal zijn van een “hogere binnen het rechtsgebeuren” zoals een officier van justitie of een rechter-commissaris. “Dus het zal niet zo zijn dat een manschap zonder meer een inkijkoperatie gaat kunnen doen,” benadrukt hij. “Dat zal niet gebeuren.”

René Gompers
Advertenties

Saturday 15 May
Friday 14 May
Thursday 13 May