Werk bij Huize Ashiana en Esther Stichting hervat
29 Apr, 00:25
foto
Het bestuur van de bonden bij de tehuizen onder leiding van Jan Aviankoi (2e van links) in gesprek met de minister. (Foto: Sozavo)


De bonden bij Huize Ashiana en Esther Stichting hebben woensdag overeenstemming bereikt met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De acties zijn opgeheven. Het personeel was in beraad omdat de vervoerstoelage niet werd uitbetaald.

Minister Uraiqit Ramsaran heeft de bonden geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitbetaling van de vervoersonkostenvergoeding. De bewindsman deelde mee, dat het ministerie druk bezig is geweest, om zaken verder uit te zoeken om te komen tot een oplossing voor het gerezen probleem.

Na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de volgende werkbare voorstellen gedaan aan de bonden:
- Het uitbetalen van één van de vervoersonkostenvergoeding op basis van de resolutie 2012, vanaf 1 januari 2020 tot en met mei 2021
- Voor wat betreft de vervoerstoelage voor het personeel dat onregelmatige werkzaamheden verricht, wordt de problematiek voorgelegd aan het Georganiseerd Overleg om advies uit te brengen aan Binnenlandse Zaken.

Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September