Amoksi onderkent stijging en verruwing criminaliteit
22 Apr, 06:48
foto


Het ministerie van Justitie en Politie als deel van de regering onderkent de stijging en verruwing van de criminaliteit. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat hij concrete instructies heeft gegeven aan de korpschef "om dit fenomeen drastisch de kop in te drukken." De komende week wordt er geëvalueerd.

Amoksi antwoordt op een brief van assembleelid Rajendre Debie (VHP) die had gevraagd naar de stappen die de bewindsman treft om de verruwde en toegenomen criminaliteit aan te pakken. De bewindsman zegt dat uit rapportages van de afgelopen dagen blijkt dat er significante vorderingen zijn geboekt in de ontmanteling van criminele misdaadbendes.

Hij onderstreept ook de verregaande afspraken voor internationale samenwerking met de IDB, Frankrijk en de Verenigde Staten. Gesprekken met Nederland, Brazilië en Guyana zijn in de pijplijn, schrijft Amoksi. Hij kondigt een verhoging van burgerparticipatie aan, "aangezien veiligheidszorg niet alleen overheidszorg is, maar vooral gemeenschapszorg." Er komt een Landelijke Coördinator Buurtmanagement.

De bewindsman zegt dat hij van plan is om de vaste DNA commissie Justitie en Politie  uit te nodigen om de veiligheidsprojecten die in uitvoering zijn en de projecten die in voorbereiding zijn, met haar te bespreken. Amoksi benadrukt dat het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgerij zijn hoogste prioriteit is.

Suriname is niet bespaard gebleven van de effecten van toegenomen criminaliteit en geweld in de regio. "Wij maken ook een toename en verruwing van de criminaliteit mee, waarbij vernieuwde modus operandi door de criminelen worden toegepast," stelt de Justitie-minister.
Advertenties