Hulppakketten worden aangeleverd aan Matawai-gemeenschap
15 Apr, 00:24
foto
Goederen worden aangeleverd aan de Matawai-gemeenschap die getroffen is door wateroverlast.


De dorpsgemeenschappen aan de Boven Saramaccarivier die getroffen zijn door de recente wateroverlast, worden sinds dinsdag voorzien van voedselpakketten. President Chan Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) hebben zich georiënteerd in het gebied. Zij hebben ook een bespreking gehad met granman Lesley Valentijn.

"Gelijk nadat er signalen uit het gebied werden ontvangen, hebben wij vanuit het ministerie er werk van gemaakt om voorbereidingen te treffen om de mensen zo adequaat mogelijk tegemoet te komen', zegt Emanuël. In samenwerking met het NCCR worden acties ondernomen om de dorpelingen langs de waterwegen naar hoger gelegen gebieden te evacueren.

De minister geeft aan dat de situatie nog niet helemaal beheersbaar is en dat er veel werk te doen is om de mensen te assisteren en te begeleiden in deze moeilijke dagen. De ambtenaren van de bestuursdienst in het ressort zijn wel alert om het NCCR te ondersteunen. Deze ambtenaren houden de situatie goed in gaten. Een positief teken is dat het water aan het zakken is. Een zorgpunt in het Matawai gebied is dat de aanplanting van de akkers is aangetast door de hoge waterstand. Hierdoor is het vrijwel zeker dat de aanstaande oogst verloren zal gaan. Emanuël wijst erop dat de mensen hierdoor voor langere tijd afhankelijk zullen zijn van overheidsondersteuning.

Een locatie waar de situatie momenteel wel nijpend is, is het Pamakka-gebied. Daar zijn veel marron nederzettingen ook getroffen door het overtollige water. Er worden ondertussen voorbereidingen getroffen om de mensen uit dat gebied ook te voorzien van hulppakketten bestaande uit levensmiddelen.
Advertenties