NDP-fractie vraagt pg vervolging ministers
09 Mar, 02:27
foto


De NDP-fractie heeft procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday gevraagd om een strafrechtelijke vervolging in te stellen naar de ministers Armand Achaibersing (Financiën & Planning) en Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking). Dit geldt ook voor Sarwankoemar Badjalala, adviseur van de president en Rajen Pahladsingh, regeristeraccountant en benoemd als directeur van New Surfin NV.

New Surfin NV is opgericht op 5 januari 2021 door Viren Ajodhia, adviseur van de minister van Financiën & Planning. Uit de akte blijkt dat Pahladsingh, die de Nederlandse nationaliteit heeft, benoemd is tot directeur. Achaibersing is president-commissaris, Ramdin en Badjalala zijn leden van de raad van commissarissen. Zij zijn in persoon benoemd, maar bekleden functies van respectievelijk minister en adviseur, voert de NDP-fractie aan.

Bij de oprichting en inschrijving van New Surfin NV, heeft de Staat met 51% deelgenomen in een privé onderneming, schrijft de NDP-fractie aan de pg. Aangevoerd wordt dat er geen toestemming ervoor is van De Nationale Assemblee en de Raad van Ministers is ook niet gekend hierin. De ministers hebben volgens de Assembleeleden verboden handelingen gepleegd als politieke ambtsdragers tezamen met de overige betrokkenen. Aan het ministerie van Financiën zou opzettelijk financieel nadeel zijn toegebracht. Er is in strijd gehandeld met de wettelijke voorschriften en procedures. 

Er is volgens de NDP-fractie duidelijk sprake van belangenverstrengeling binnen de raad van commissarissen van New Surfin NV. Dit moet volgens de Assembleeleden in relatie gebracht worden met onder meer artikel 16 van de Wet op de jaarrekening, welke handelt over de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen tegenover derden bij jaarrekening of tussentijdse cijfers. De ministers nemen deel in een privébedrijf, conform de akte van oprichting van New Surfin NV zonder toestemming van de Raad van Ministers. De ministers zouden met hun handelen de wet- en regelgeving hebben omzeild. Dit typeert de NDP-fractie als malversatie, fraude en overtreden van de Anti-corruptiewet. 

Tegen de achtergrond van de National Risk Assessment en de internationale wetgeving rond money laundering en terrorismefinanciering, is dit strafrechtelijk onderzoek van het allerhoogste belang, menen de Assembleeleden. 

U kunt de brief aan de pg hier downloaden. 
pdf-icon.gif Brief_aan_pg.pdf                
Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September