Hooghart roept op tot kranslegging bij monument Abaisa
25 Feb, 16:52
foto
Vakbondsleider Ronald Hooghart


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft ambtenaren opgeroepen vrijdag aanwezig te zijn bij het monument van Jowini Abaisa. Jaarlijks worden kransen gelegd en rituelen gehouden bij het monument. Abaisa was in het bestuur van de bond bij de Geologisch en Mijnbouwkundige Dienst en werd tijdens protestacties doodgeschoten op 27 februari 1973 door de politie.

Het was een protestmanifestatie. “No wan rede no ben de fu sutu, no wan sma no ben habi wapen drape” merkt Hooghart op over het gebeuren decennia geleden. Velen hebben toen een ongeluk gekregen, maar Abaisa was op slag dood. De vakbondsleider deelt mee dat deze maand door de vakcentrale gezien wordt als Abaisamaand.

De vakbondsman roept iedereen die zich verplicht voelt aan de arbeidersbeweging, aanwezig te zijn vrijdag tijdens de ceremonie. ‘Want if dat no ben de, yu bo de slafu of lijfeigene ete, onthoud dat goed. De arbeidsbeweging vecht al eeuwen voor een stukje vrijheid’ stelt Hooghart. Hij geeft aan dat een van de grote verworvenheden is dat mensen in een dag acht uren hebben om te werken, acht uren hun eigen dingen kunnen doen en acht uren hebben om te rusten.
“Daarnaast is er nog een grote verworvenheid. Je wordt intussen gezien als mens. Niet als slaaf niet als een dier”.

Hooghart merkt op dat veel mensen op social media klagen over vakbondsmensen. Hij geeft aan te begrijpen dat mensen boos zijn. “Maar dat doe je niet. Sta op en vecht, wees geen lafaard en verwijt geen anderen”. Volgens hem komt het omdat de regering iedereen verwijten maakt. “Dan gaat het volk ook verwijten”. 

Abaisa is geboren op 5 juli 1945 in het dorp Saniki in Marowijne. “Hij was in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw, een van de leiders in de vakbeweging die zich heeft ingezet in de strijd voor positieverbetering van de werkende klasse in het bijzonder van de landsdienaren en de met hen gelijkgestelden”.
De activiteiten starten vrijdag rond acht uur.

Raoul Lith
Advertenties