Suriname in pilot voor tegengaan illegale ontbossing
20 Feb, 08:33
foto


Suriname begint samen met enkele landen aan een nieuwe uitdaging om illegale ontbossing tegen te gaan. Het Early Warning System (EWS) zal behalve in Suriname ook worden getest in Indonesië, Gabon, Guyana en Maleisië. Uit de eerste test in Indonesië bleken de voorspellingen al een nauwkeurigheid van 80 procent te hebben. Het project richt zich specifiek om ontbossing tegen te gaan, "nog voordat er zelfs maar een boom is gekapt."

Suriname heeft zich gecommitteerd om in drie gebieden proef te draaien. Het gaat om houtkapconcessies bij het Nassaugebergte, het Centraal Suriname Natuurreservaat en het Brinckheuvel natuurreservaat. Het proefproject zal zes maanden duren, waarbij het EWS op alle gebieden zal worden getest. Het EWS kan niet-geplande houtkap zo'n half jaar van te voeren voorspellen door hoogwaardige radartechniek en zelflerende algoritmes die allerlei data analyseren.

Ofschoon Suriname volgens officiële cijfers nog steeds en bosbedekking van zo'n 93 procent heeft, is de ontbossing sinds 2012 flink toegenomen. Hoewel het percentage nog steeds laag is in vergelijking met veel andere landen, waaronder Brazilië, kan ontbossing een bedreiging vormen voor Surinames unieke positie van het meest beboste land ter wereld.

In tegenstelling tot andere modellen en technische programma's om ontbossing tegen te gaan, voorspelt het EWS illegale ontbossing. Het model, ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds in Nederland, koppelt big data zoals satellietbeelden en menselijke activiteit aan elkaar. Zo signaleert het bijvoorbeeld met satellietbeelden als er een weg wordt aangelegd, omdat dat een toegangsweg kan zijn voor machines die bomen gaan kappen. Het systeem geeft een melding, zodat op tijd actie kan worden ondernomen.

Directeur David Singh van WWF-Guianas stelt dat het EWS een grote doorbraak voor Suriname kan betekenen in de bescherming van het bos. "In een land met zo'n enorm oppervlakte bos is het bestrijden van illegale houtkap met traditionele middelen een enorme uitdaging. Dat onderstreept het belang van innovatie en het inzetten van hoogwaardige technologie." Hij benadrukt dat het EWS ontbossing alleen zal kunnen voorkomen als alle partijen zich daarvoor inzetten. Vooral degenen in de mijnbouwsector zullen de krachten volgens Singh moeten bundelen voor behoud van het bos.

Het proefproject loopt tot en met september dit jaar. WWF-Guianas, Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht en de Dienst 's Landsbosbeheer, afdeling Natuurbeheer van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer hebben de handen ineen geslagen voor het welslagen van dit pilotproject.
Advertenties