Asabina: Regering misleidt Assemblee én volk
18 Feb, 14:42
foto
BEP-fractieleider Ronny Asabina


BEP-fractieleider Ronny Asabina voert aan dat de regering vriend en vijand heeft verrast met het doordrukken van de verhoogde vervoerstoelage door de keel van dit getergde volk. "De stortvloed aan kritiek heeft de regering uiteindelijk aan haar laars gelapt, want de kritiek was niet mals. Hiermee heeft de regering een grote fout begaan, want niet alleen het volk is miskend, maar ook het parlement is schromelijk in de maling genomen," laat Asabina optekenen.

"Het gevoel bekroop mij, dat de regering ons met een kluitje in het riet zou sturen. Het voorgaande was reden voor mij om bij wijze van interruptie de regering te vragen het parlement concreet en dus haarfijn uit te leggen wat bedoeld wordt met het woord 'aanhouden' dat door minister Ramdin in de mond is genomen, of het synoniem is van terugdraaien. Achteraf blijkt dat de regering ons met haar reactie en toelichting een rookgordijn heeft opgehangen en dus een loopje met het totale parlement heeft genomen. Kortom de regering is niet van oordeel dat met deze beslissing men niet juist en onverantwoord heeft gehandeld. Na de toelichting van de regering leefde het hele parlement in de veronderstelling dat de verhoogde auto toelage zou worden teruggedraaid," zegt Asabina aan Starnieuws.
 
De naakte waarheid blijkt achteraf dat de regering met haar demonstratie in het parlement niet anders, dan aan damage control deed," stelt de BEP-fractieleider. Dit in een poging te ontworstelen aan de inhoud en strekking van de motie van de oppositie, waarin met redenen omkleed de regering wordt opgeroepen de verhoogde vervoerstoelage, die in principe gekwalificeerd moet worden als verkapt loon, terug te draaien. "Ik haal nog voor de geest, dat collega Etnel die het stemgedrag van de coalitie toelichtte, aangeeft dat met de harde toezegging van de regering in feite de motie van de oppositie van nul en generlei waarde zou zijn. Ik ben benieuwd hoe dit lid nu gaat reageren, maar hetzelfde geldt ook voor collega Jogi, Plein en Belfort die zich ook hebben ontpopt als felle tegenstanders van voornoemde verhoging. Ik ben benieuwd hoe men dit weer zal verdedigen. Ga je horen, dat het geen juridische fout of geen bestuurlijke fout is..., of maybe een slip op de tong van de regering...?"

Asabina vindt dat de Assembleevoorzitter met dit gegeven ook een lelijke klap in het gezicht gekregen; de goodwill van 'de stoel' is dik beschaamd. "Want de Assembleevoorzitter gaf niet alleen aan eens te zijn met mijn instake over duidelijkheid, maar hij probeerde mij tegelijkertijd ook een bere kofu te geven door te verwijzen naar een president, die vanuit de luchthaven zou hebben aangekondigd, dat regeringsautoriteiten en daaraan gelijkgestelden niet in aanmerking zouden komen voor salarisverhoging om na de afgelopen verkiezingen bedoelde verhogingen met twk op hun rekening gestort te hebben gekregen. Verder diende hij mij van repliek en hiermee de regering trachtte te bejubelen door te zeggen dat deze regering een regering van woord zou zijn, die geen loopje neemt met het volk, die niet zal bezondigen door het volk zand in de ogen te strooien, althans woorden van de gelijke strekking," stelt de politicus. 

Meermalen is bewezen dat deze regering weigert om mee te leven met het volk, om solidair te zijn met het volk en aan zelfreflectie te doen, meent Asabina. "Dit kunnen wij niet anders kwalificeren als te zijn een schromelijk falen van de regering. Het moet duidelijk zijn voor elke regering dat het maatschappelijke en sociale sentiment voor de samenleving heel erg belangrijk is en niet wat de regering verdedigt. Heel veel burgers en instanties uiten hun diepe onbehagen over het beleid dat in belangrijke mate gebaseerd is op en gedirigeerd door regelarij, friends and family en dus op gespannen voet leeft met morele waarden en normen en evenmin een 'wij gevoel' uitstraalt", betoogt de BEP topman. 
Advertenties