Kromosoeto, Sandew Hira en € 850.000
15 Feb 2021, 02:53
foto


Ginmardo Kromosoeto, de toenmalige paarse directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) verklaarde in april 2019 het project voor ‘herschrijving’ van de Surinaamse geschiedenis, van het net opgerichte Instituut voor de Dekolonisatie van Suriname (Dekosur) van Sandew Hira (Dew Baboeram), te sponsoren. Terwijl de directeur het sponsorbedrag niet aan de media wilde mede delen, verklapte een kennelijk overenthousiaste Hira dat het om een bedrag ging van ruim 850.000 euro in drie jaren.

Waarom schaarse publieke middelen op zo een royale wijze aan deze stichting van een Nederlandse staatsburger (notabene geen historicus) werden toegeschoven, bij het tegelijkertijd voorbij gaan aan de Surinaamse historici van de Anton de Kom Universiteit, zou snel duidelijk worden.

'Politici in toga'
Volgens Hira was de oprichting van zijn stichting mede ingegeven door 'de visies' van Melvin Linscheer, veiligheidsbaas van Desi Bouterse, toenmalig president en hoofdverdachte in het decembermoorden strafproces, en Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat Hira een van de eerste onderzoeksvragen voor Dekosur als volgt formuleerde: 'Zijn de 8 decembermoorden gewoon moorden of politiek geweld?’ Deze misleidende tegenstelling van Hira moest verhullen dat de decembermoorden politieke moorden waren, misdrijven tegen de menselijkheid, internationale misdrijven, waarvoor nationaal en internationaal een vervolgingsplicht gold en geldt. Hira had, schaamteloos misbruik makend van zijn 8 december nabestaandenschap, samen met de hoofdverdachte een quasi-waarheidsvindingsproject 'De Getuigenis van President Desi Bouterse ‘ – zonder hoor en wederhoor – als mediashow opgezet. Het doel was de publieke opinie middels de leugens en laster van de daders te mobiliseren tegen de onafhankelijke rechtsgang.

Straffeloosheid verkopen als waarheidsvinding! Voor Hira waren de rechters 'politici in toga’s’. Hij riep de hoofdverdachte op zich terug te trekken uit het strafproces. Hij belasterde de slachtoffers en hun nabestaanden als verlengstukken van de CIA en het kolonialisme. Hij maakte op grove wijze misbruik van menselijk leed door tevergeefs te proberen de nabestaanden van de 8 december slachtoffers en die van de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog tegen elkaar op te hitsen, nota bene wapperend met de vlag van 'verzoening'. In deze geest, nu niet onder de vlag van waarheidsvinding en verzoening, maar met Dekosur onder het mom van historiografie, wilde Hira en zijn broodheren hun propagandaoorlog voor straffeloosheid en anti-rechtsstatelijkheid doorvoeren.

De 850.000 euro van Kromosoeto, voor de Hira stichting riekt dan ook naar machtsmisbruik, corruptie en bevorderen van straffeloosheid. Het is niet te rechtvaardigen dat de publieke bankmiddelen werden toegekend aan een partijpolitiek propagandaproject met als oogmerk straffeloosheid van een hoofdverdachte van politieke moorden op vijftien voormannen van de Surinaamse democratie.

Wie gaf de opdracht?
Kromosoeto zit nu in het gevang op verdenking van corruptie misdrijven en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hoefdraad is voortvluchtig, verdacht van gelijksoortige misdrijven. Na het novembervonnis van 2019 (20 jaar voor Bouterse voor zijn aandeel in de decembermoorden) is niets meer vernomen van Dekosur, de missie van straffeloosheid onder de valse vlag van 'dekolonisatie' was immers mislukt!

Tegenover de rechter verklaarde Kromosoeto dat hij beter had moeten weten. Hij zei voor het karretje te zijn gespannen. Was dat ook zo in het geval van de 850.000 euro voor Hira's stichting? En zo ja, van wie kwam daartoe de opdracht? Elke geïnformeerde Surinamer kan het wel raden, maar we willen het graag horen van verdachte Ginmardo Kromosoeto zelf.

Stichting 8 december 1982
Sunil Oemrawsingh
voorzitter
Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May