Asabina: Deel land uitgesloten bij berekenen inflatiecijfer
23 Jan, 00:58
foto
Ronny Asabina, voorzitter van de BEP.


Assembleelid Ronny Asabina, voorzitter van de BEP, vindt dat het inflatiecijfer (61% voor 2020) dat berekend wordt door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), een vertekend beeld geeft. "De prijzen in het binnenland zijn moordend, niet alleen in absolute bedragen maar ook reëel bekeken. Ik som bij deze op: openbaar vervoer, recreatie, brandstof, maar ook levensmiddelen", zegt Asabina om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

Asabina benadrukt dat een regering, beter gezegd de Staat, niet mag discrimineren. Het heeft niet met bezuiniging te maken dat in een deel van Para (waar gemeenschappen in stamverband leven), Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini, geen prijsmetingen worden gedaan. "Dit heeft veel meer en veel van sociale en regionale uitsluiting, so bun discriminatie", zegt de volksvertegenwoordiger.

Het binnenland wordt niet alleen op het gebied van het bepalen van prijsontwikkelingen uitgesloten, maar ook bij het vaststellen van het huishoudbudget; dat is het bepalen van het pakket van de 360 items in het ABS-pakket. "Alsof we niet beseffen dat het hoofdvoedsel van het volk veelal etnisch en regionaal gebonden is. Geen wonder dat bijvoorbeeld kwak, cassavebrood, podosiri, kasiri en andere knolgewassen niet voorkomen in het pakket van 360 items," stelt Asabina.

"Het gevoel bekruipt mij soms wel dat wij systemen en tradities importeren zonder genoegzaam na te gaan of ze passen in onze huidige situaties en omstandigheden. Ter illustratie: in Nederland en Engeland hoef je niet in alle gemeenten en gebiedsdelen prijzen te noteren om inflatie of deflatie vast te stellen. Simpelweg omdat er geen sprake is van gigantische prijsverschillen voor wat betreft het pakket aan goederen op basis waarvan prijsontwikkelingen worden genoteerd. In ons geliefd land vindt heel veel economische bedrijvigheid, buiten het formele circuit plaats. Ter illustratie:  openbaar vervoer in het achterland is nagenoeg uitsluitend in handen van burgers, zelfstandigen en bedrijven die niet beschikken over een vergunning. Het deel dat de Staat covert beslaat niet eens 10%," stelt de volksvertegenwoordiger uit Brokopondo.

Inflatiecijfers zijn primair van belang om beleid te maken, uit te voeren en te evalueren. "Zie daar het belang en de noodzaak van de kwaliteit en representativiteit van deze data". Om de zes jaren moet een huishoudbudgetonderzoek plaatsvinden. De laatste dateert van 2014. "Dus ultimo dit jaar moet een nieuwe plaatsvinden. Als volksvertegenwoordiger zal ik al mijn overredingskracht inzetten opdat in alle districten info wordt verzameld ter vaststelling van het pakket. Want ons voedingspatroon is etnisch en regionaal gebonden. Daarom moet het pakket evenwichtig en dus representatief zijn," benadrukt Asabina.
Advertenties